ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου 18|12

dim_simboulio

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, εντυπώσεων, «τακτοποιήσεων» και ρουσφετιών βιαστικά, πριν κλίσει ο χρόνος, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/12/2013 και ώρα 18.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης από την πλειοψηφία Χρ. Βλαχογιάννη, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να κρατηθεί με τα «δόντια» στη δημοτική εξουσία στις προσεχείς δημοτικές εκλογές:


ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση προϋπολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.ΠΑ οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση μελέτης «Αισθητική αποκατάσταση όψεων κτιρίων παραλιακού μετώπου (Από το Λιμάνι έως το «Μπουνταράκι») – Αρχιτεκτονική αποτύπωση.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση πλατείας πρώην Στρογγυλής Δεξαμενής Μάρπησσας».
ΘΕΜΑ 7: Συγκρότηση επιτροπής για την ευζωία των ζώων.
ΘΕΜΑ 8: Γνωμοδότηση για παράταση άδειας εκμετάλλευσης Λατομείου αδρανών υλικών της «Λατομεία Λουκή Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής Προέδρου και μέλους της Επιτροπής επιλογής Νομικού Συμβούλου Δήμου Πάρου με έμμισθη εντολή.
ΘΕΜΑ 10: Μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανίχνευση και Αποκατάσταση  Διαταραχών στον Προφορικό και Γραπτό Λόγο».
ΘΕΜΑ 11: Αίτημα Ιγνατιάδη Ιωάννη.
ΘΕΜΑ 12: Εξέταση ένστασης αναδόχου Κ/Ξ Ιωάννης Αγγειοπλάστης του Στέργιου Μαραγκόπουλος Λεωνίδας του Ιωάννη για το υποέργο «Βελτίωση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Περιφερειακών ιατρείων Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου».
ΘΕΜΑ 13: Τροποποίηση σύμβασης του υποέργου (1) με τίτλο «Βελτιώσεις κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Περιφερειακών ιατρείων Νάουσας και Μάρπησσας Πάρου» της ενταγμένης στο Ε.Π. Κ.Ν.Α. 2007-2013, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 376813.

20131111-154840.jpg