Το Λιμεναρχείο για την άγρα στο λιμάνι Παροικιάς

gialelis

 

 

Ο Λιμενάρχης Πάρου κ. Κ. Γιαλελής έδωσε σήμερα με σχετική ανακοίνωσή του στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την καταπολέμηση του φαινομένου της άγρας πελατών στο λιμάνι της Πάρου. Την πρόταση του κατέθεσε σε συλλόγους επαγγελματιών του τουρισμού καιν σε αρμόδιες αρχές. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:
————————————————————————————-

diafimisi_entipa_mikro_teliko«1. Επανερχόμενοι στο θέμα της άγρας πελατών και αξιολογώντας την κτηθείσα – μέχρι σήμερα – γνώση και εμπειρία μας, απόρροια της καθημερινής παρουσίας και εργασίας μας στο λιμένα Παροικιάς, φρονούμε ότι δυνάμεθα να θεωρήσουμε ως κοινώς παραδεκτές (από όλους τους εμπλεκόμενους – ήτοι δημόσιες Υπηρεσίες, φορείς, επιχειρηματίες, λοιποί εργαζόμενοι), τις ακόλουθες διαπιστώσεις – επισημάνσεις:

(α) Ο χώρος που – εδώ και χρόνια – έχει καθορισθεί, για την υποδοχή αποβιβαζόμενων επιβατών, κρίνεται – αναμφισβήτητα – ανεπαρκής, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση που παρουσιάζει το λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο (με τη διακίνηση χιλιάδων ταξιδιωτών και εκατοντάδων οχημάτων καθημερινώς), καθώς και το μεγάλο αριθμό των ιδιοκτητών και υπαλλήλων ξενοδοχειακών μονάδων και ενοικιαζομένων δωματίων, που προσέρχονται στο συγκεκριμένο σημείο.

(β) Η υφιστάμενη κατάσταση, σε συνδυασμό με την εν γένει διαρρύθμιση του λιμανιού και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος (π.χ. παράσυρση παιδιού ή ηλικιωμένου ή ΑΜΕΑΙ από διερχόμενο φορτηγό όχημα, λεωφορείο κ.λπ).

(γ) Συνεκτιμωμένων διαφόρων αναφερόμενων δυσκολιών και προβλημάτων (π.χ. υποστελέχωση Υπηρεσιών), το Λιμεναρχείο Πάρου – κατά γενική ομολογία – τελικώς είναι η μόνη τοπική Αρχή, που με τρόπο συστηματικό αναλαμβάνει – στο μέτρο του εφικτού – ενέργειες καταπολέμησης του φαινομένου, επωμιζόμενη συχνά ευθύνες, οι οποίες ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις και να μην άπτονται της κατά νόμο απολύτως τυπικής αρμοδιότητός της.

(δ) Τη θερινή περίοδο, γινόμαστε αποδέκτες δυσμενών σχολίων και παραπόνων, για την εικόνα που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή πέριξ του λιμανιού, κατά τις ώρες καταπόπλου επιβατηγών πλοίων, κυρίως συνεπεία της συμπεριφοράς ιδιοκτητών τουριστικών μονάδων, αλλά και υπαλλήλων τους.

(ε) Περαιτέρω, καταγράφονται περιστατικά έντονων προστριβών μεταξύ επαγγελματιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση των στελεχών μας, για να επανέλθει η τάξη στο λιμάνι.

(στ) Σε άλλες περιπτώσεις, περιέρχονται σε γνώση μας διαμαρτυρίες για ιδιοκτήτες και υπαλλήλους ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων ενοικίασης δωματίων ή εγκαταστάσεων CAMPING, οι οποίοι επικαλούνται αναμονή βεβαιωμένων κρατήσεων προκειμένου να λάβουν άδεια εισόδου στο λιμάνι, ωστόσο, στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι το συνωστισμό (και ίσως κάποια στιγμιαία αδυναμία επιτήρησής τους από την πλευρά των βαθμοφόρων του Λ/Χ Πάρου), προβαίνουν στη διενέργεια άγρας πελατών.

2. Τούτων δοθέντων – και πέραν των πάγιων μέτρων (προληπτικών και κατασταλτικών), που θα εξακολουθήσουμε να λαμβάνουμε, για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του λιμένα Παροικιάς και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και οχημάτων, συναφώς παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας ότι στο εξής:

(i) Όσοι αναμένουν επιβάτες, για τους οποίους έχουν αποδεδειγμένα βεβαιωμένη κράτηση καταλύματος, θα επιτρέπεται να παραμένουν μόνο παραπλεύρως του στεγάστρου επιβατών (στη δυτική πλευρά – προς την Πύλη Β), σε ειδικά οριοθετημένο – για το σκοπό αυτό – ξεχωριστό χώρο (εντός κιγκλιδωμάτων).

(ii) Στο χώρο που σήμερα χρησιμοποιείται από τα άτομα, τα οποία υποδέχονται ταξιδιώτες, θα επιτρέπεται η παραμονή μόνο ιδιοκτητών επιχειρήσεων (και όχι υπαλλήλων τους), εξαιρουμένων τυχόν περιπτώσεων εξουσιοδότησης προς συγκεκριμένο εργαζόμενο, νομίμως απασχολούμενο στη μονάδα, φορολογικώς ενήμερο και βεβαίως νομίμως διαμένοντα στη χώρα (εάν πρόκειται για αλλοδαπό).

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία, προσβλέποντας στην κατανόηση και πολύτιμη συνεργασία σας, στο πλαίσιο της επίτευξης των κοινών μας στόχων, όσον αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση του λιμένα Παροικιάς (και του νησιού μας γενικότερα), φέροντας σε γνώση σας ότι σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, θα κινούμε – ως οφείλουμε – τη διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο ποινικής αξιολόγησης της υπόθεσης, πάντοτε σε συνεννόηση με την οικεία Εισαγγελική Αρχή.

4. Οι Υπηρεσίες που κοινοποιείται το παρόν (πλην Εισαγγελίας και 6ης ΠΕΔΙΛΣ – ΕΛΑΚΤ), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις – κατά την κρίση τους – δικές τους ενέργειες επί του θέματος.
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης ΛΣ Γιαλελής Κωνσταντίνος».