Tagged: Φώτης Χατζημιχάλης Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • paros | antiparos 12:43 on 18/05/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , , Φώτης Χατζημιχάλης, ένταξη του αποχετευτικού συστήματος Αντιπάρου σε χρηματοδότηση 6   

  Η Αντίπαρος λύνει το πρόβλημα της αποχέτευσης 


  Μεγάλη επιτυχία για τον Δήμο Αντιπάρου αφού σήμερα (18/5) ανακοινώθηκε επίσημα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (που είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των σχετικών έργων και των αντιστοίχων πιστώσεων) η ένταξη του έργου της αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με προϋπολογισμό 6,5 εκ. €. Η επιτυχία είναι διπλή αν αναλογιστεί κανείς ότι την υλοποίηση του έργου αναλαμβάνει η κατασκευαστική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε που σημαίνει ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από αυτό που συνηθίζεται στα έργα του δημοσίου. Άλλωστε, εντός της συγκεκριμένης επιχείρησης υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Αντίπαρο.
  Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου:

  «ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013
  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, το έργο «Αποχέτευση και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αντιπάρου» με προϋπολογισμό6,5 εκ. €. Το έργο περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και βοθρολυμάτων, τους αγωγούς συλλογής και μεταφοράς λυμάτων συνολικού μήκους 8,2 χλμ., τρία αντλιοστάσια, δίκτυο απορροής ομβρίων συνολικού μήκους 2 χλμ., καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη θέση των εγκαταστάσεων.
  Το έργο, το οποίο θα υλοποιηθεί από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου ότι ο οικισμός της Αντιπάρου δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ιδιωτικούς βόθρους. Η αποχέτευση σε βόθρους και η ανεξέλεγκτη διάθεση των βοθρολυμάτων στο έδαφος δημιουργούν περιβαλλοντική επιβάρυνση στο νησί, ενώ το πρόβλημα γίνεται ακόμη οξύτερο κατά τη θερινή περίοδο, λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο».

   
 • paros | antiparos 09:23 on 09/05/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: υπόθεση ανάθεσης έργου νομικού συμβούλου στον πρώην Γραμματέα Μπρακουμάτσο, , , Φώτης Χατζημιχάλης   

  Οι «δικοί μας άνθρωποι» ή έτυχε; 


  Με αφορμή σχόλια και δηλώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ανάθεση του έργου της νομικής υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής Νοτίου Αιγαίου στο δικηγορικό γραφείο του κ. Μπρακουμάτσου (πρώην διορισμένου Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του ΠΑΣΟΚ), ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτης Χατζημιχάλης δήλωσε τα εξής :

  «Στις 20-12-2010 έληξε η σύμβαση του προηγούμενου Συμβούλου νομικής υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής. Στις 30-12-2010 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η με αρ. πρωτ. 6660 πρόσκληση για τη δημιουργία καταλόγου παρεχόντων υπηρεσιών Συμβούλων προς την Διαχειριστική Αρχή (σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-10 ΦΕΚ 1856/10). Κατατέθηκαν συνολικά, για παροχή διαφόρων υπηρεσιών Συμβούλων, 79 αιτήσεις. Από αυτές πληρούσαν τις προϋποθέσεις και περιλαμβάνονται στον κατάλογο της ΕΔΑ 49 αιτήσεις, εκ των οποίων 29 από το Νότιο Αιγαίο και 20 από την υπόλοιπη χώρα. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 7 συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών συμβούλου (λογιστική υποστήριξη, μηχανικοί ελέγχου έργων, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων). Και οι 7 είναι από το Νότιο Αιγαίο. Υποβλήθηκαν όμως μόνον δύο αιτήσεις για παροχή Νομικών Υπηρεσιών. Η μία αίτηση κατατέθηκε στις 2-2-2011 από τον προηγούμενο Νομικό Σύμβουλο, με έδρα την Αθήνα και η δεύτερη κατατέθηκε στις 1-3-2011 από το δικηγορικό γραφείο του   κ. Μπρακουμάτσου με έδρα την Τρίπολη.
  (More …)

   
 • paros | antiparos 21:31 on 26/04/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , Φώτης Χατζημιχάλης, απολογισμός χρηματοδοτήσεων έργων   

  Τις χρηματοδοτήσεις που «τρέχουν» ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 



  Ο
  Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτης Χατζημιχάλης ανακοίνωσε ότι, μετά από σειρά νέων Χρηματοδοτήσεων των Συλλογικών Αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου -μηνών Μαρτίου (5η, 6η και 7η) και Απριλίου (1η) έτους 2011- υπογράφτηκαν κατανομές και πληρώθηκαν λογαριασμοί Έργων και Μελετών συνολικού ύψους 7.948.636,00€.

  (More …)

   
 • paros | antiparos 02:15 on 23/02/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: υπηρεσίες διευθύνσεις τηλέφωνα επικοινωνίας, , Δημοσιοποίηση οργανισμού αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, Φώτης Χατζημιχάλης   

  Η συγκρότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που βρίσκονται οι υπηρεσίες της, Δ/νσεις και τηλέφωνα 

   

  Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φ. Χατζημιχάλης

  Με δελτίο τύπου δημοσιοποιήθηκε σήμερα η κατάρτιση και διανομή των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην περιοχή ευθύνης της με διευθύνσεις και τηλέφωνα. Θυμίζουμε ότι ο θεσμός δημιουργήθηκε με το νόμο «Καλλικράτης» και αποτελεί τον εποπτικό άξονα του Κράτους και τον μηχανισμό εφαρμογής περιφερειακών πολιτικών της κυβέρνησης στις 7 υποδιαιρέσεις της  χώρας. Ακολουθεί η σχετική κατάσταση:

  (More …)

   
 • paros | antiparos 09:30 on 26/01/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , Ενισχύσεις στον αγροτικό τομέα, Φώτης Χατζημιχάλης   

  Οι ενισχύσεις για τους αγρότες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – αιτήσεις 


  O Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Φώτης Χατζημιχάλης   ανακοίνωσε, ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – Μέτρο 121, με (συνολικό) προϋπολογισμό  Δημόσιας Δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ. Το οποίο κατανέμεται για τις Περιοχές ενδιαφέροντος μας σε 35.000.000 € –(Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων , Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης).
  Πιο συγκεκριμένα:

  (More …)

   
 • paros | antiparos 17:01 on 21/01/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , Φώτης Χατζημιχάλης   

  ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 

   

  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 δύο νέα έργα για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Νομό Δωδεκανήσου και το Νομό Κυκλάδων, με συνολικό προϋπολογισμό 11,5 εκ. €.
  Πρόκειται για τα εξής έργα:

  (More …)

   
 • paros | antiparos 18:03 on 20/01/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: Φώτης Χατζημιχάλης   

  Ο Φ. Χατζημιχάλης στην Σύρο 

  O Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Φώτης Χατζημιχάλης (ο διορισμένος «επόπτης» του Κράτους για τους αιρετούς των Περιφερειών του Αρχιπελάγους) βρέθηκε σήμερα στην Σύρο στο πλαίσιο επισκέψεων που πραγματοποιεί με σκοπό την ενημέρωση από τους αιρετούς. Στο στιγμιότυπο με τον νέο γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Μαχαιρίδη (αριστερά) και τον πρώην διορισμένο γραμματέα της καταργημένης κρατικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Β. Μπρακουμάτσο.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Πήγαινε στην κορυφή
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση
Αρέσει σε %d bloggers: