Tagged: προτάσεις Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • paros | antiparos 17:25 on 06/04/2016 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: προτάσεις, , , , ,   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

  Εισήγηση του Γ. Βακόνδιου στη Νέα Δημοκρατία


  93656d7c8c40d333901c4fe289830e5c_XL

   

   

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΔΩ η εισήγηση του πολιτευτή Κυκλάδων της νέας Δημοκρατίας, Γ. Βακόνδιου, η οποία κατατέθηκε στον τομεάρχη βουλευτή κο Σίμο Κεδίκογλου. Αφορά τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν στην αρμόδια ομάδα:

   

  «ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
  Θέματα προς αντιμετώπιση:

  • Μειούμενος αριθμός πλοίων
  • Μεταφορικό κόστος, Επιχορηγήσεις
  • Δρομολογήσεις
  • Λιμενικές υποδομές


  ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

  Η ακτοπλοΐα είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητα των νησιωτών. Αποτελεί τη βασική υποδομή λειτουργίας των νησιών και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε οικονομική δραστηριότητα σε 100 κατοικημένα Ελληνικά νησιά. Σήμερα το 97% του μεταφορικού έργου εκτελείται μέσα από ελεύθερες δρομολογήσεις και μόνο το 3% από δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας.
  Παρόλα αυτά μια σειρά από παράγοντες οδηγούν στη δυσάρεστη εξέλιξη να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των δρομολογούμενων πλοίων.

  Οι κύριες αιτίες είναι:

  • Μείωση του μεταφορικού έργου λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Οι συσσωρευμένες ζημιές μιας δύσκολης τριετίας σε εισηγμένες και μη εταιρίες
  • Η απαξίωση της χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων
  • Οι δελεαστικές τιμές μεταπώλησης πλοίων σε εταιρίες εκτός Ελλάδας
  • Η επί σειρά ετών διατήρηση των υγρών καυσίμων σε απαγορευτικό ύψος
  • Οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης πλοίων εκτός Ελλάδας χωρίς αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

   Το σημαντικό είναι ότι η ακτοπλοΐα πρέπει να εξυπηρετήσει το απαιτούμενο μεταφορικό έργο με λιγότερα πλοία.

  Πρόταση:

  H εκπόνηση ενός μεσομακροπρόθεσμου σχεδίου μεταφοράς του κυρίως λιμανιού της ακτοπλοΐας από τον Πειραιά στο Λαύριο και την Ραφήνα. Προφανώς κάτι τέτοιο απαιτεί προγραμματισμό, συνεργασία με τις εταιρίες και σταδιακή εφαρμογή εξασφαλίζοντας ίση και δίκαια αντιμετώπιση των εμπλεκομένων.

  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

  • Τα νησιά έρχονται πιο κοντά στην Αττική. Με τα ίδια πλοία θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται περισσότερα δρομολόγια. Ταυτόχρονα μειώνεται η δαπάνη για καύσιμα ανά δρομολόγιο και καθίσταται δυνατή η μείωση των εισιτηρίων. Η μείωση του κόστους μεταφοράς σε συνδυασμό με την μείωση του χρόνου πρόσβασης στα νησιά θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την τουριστική και γενικά οικονομική ανάπτυξη των νησιών.
  • Απελευθερώνεται μεγάλο μέρος του λιμανιού του Πειραιά και διευκολύνεται η κρουαζιέρα.

  Αν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις σε 15 χρόνια το 50% των κρουαζιερόπλοιων θα είναι μεγέθους άνω των 300 μ., καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως θα χρειασθεί πολύ σύντομα να αντιμετωπισθεί το θέμα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

  Εξάλλου από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά είχε τεθεί τέτοιο θέμα με την πιθανότητα δημιουργίας νέου λιμανιού κρουαζιέρας στο Ν.Φάληρο.

  • Η μεταφορά της ακτοπλοΐας θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε Αθήνα και Πειραιά, δεδομένου ότι με έναν καλό προγραμματισμό θα μεταφερθούν προς τις ανατολικές περιοχές της Αττικής οι μεταφορικές εταιρίες.

  Ταυτόχρονα θα υπάρξει περιβαντολλογικό πλεονέκτημα τουλάχιστον σε ότι αφορά τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

  Προϋποθέσεις:

  • Ολοκλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δύο λιμανιών και εξέταση μορφών χρηματοδότησης μεταξύ εναλλακτικών όπως Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΔΙΤ ή παραχώρηση σε ιδιώτες.
  • Σύνδεση των δύο λιμανιών με μέσα σταθερής τροχιάς (προαστιακός, μετρό) που ούτως ή άλλως φθάνουν πολύ κοντά.
  • Μικρές βελτιώσεις οδικού δικτύουΣτην προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με κοινοτική δέσμευση τα πλοία της ακτοπλοΐας θα πρέπει να αλλάξουν το είδος του καυσίμου (πετρελαίου) ώστε να μειωθούν οι ρύποι. Το νέο καύσιμο υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει το κόστος καυσίμων κατά 50%!!!

   Εξάλλου είναι παραπάνω από βέβαιο ότι για τεχνικούς λόγους αλλά και λόγω κόστους μετασκευής κανένα από τα σημερινά δρομολογημένα πλοία δεν πρόκειται να οδηγηθεί στην χρήση LNG.


  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

  Σήμερα το κόστος μεταφοράς (εισιτήριο) επιβαρύνεται με εισφορές και τέλη υπέρ τρίτων με αποτέλεσμα να αυξάνονται υπέρμετρα οι ναύλοι.

  Εκτός του ότι η σημερινή πραγματικότητα λειτουργεί αποτρεπτικά στην ελκυστικότητα των νησιών, αυξάνει ουσιαστικά και το κόστος της καθημερινότητας των νησιωτών αλλά και την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών τουριστικών προορισμών.

  Σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των ναύλων, η μείωση των επιβαρύνσεων των εισιτηρίων θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση του κόστους προϊόντων, με άμεσα θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο ΦΠΑ επί των ναύλων.

  Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί το θέμα των επιχορηγήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτως ή άλλως υπάρχει και μια ανισορροπία στις κρατικές επιχορηγήσεις. Ενώ για τις χερσαίες μεταφορές οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι 260 εκατ. ευρώ ετησίως, για τις θαλάσσιες μεταφορές διατίθενται μόνο 75 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

  Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί το καθεστώς επιδότησης δημόσιας υπηρεσίας. Σε ορισμένες γραμμές είναι προτιμότερο να επιδοτείται ο ναύλος παρά το δρομολόγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι δυνατόν αξιόλογα πλοία να επεκτείνουν τα δρομολόγιά τους σε κάποια νησιά των άγονων γραμμών και οι νησιώτες να απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες.

  Με το σημερινό καθεστώς σε πολλές γραμμές υπάρχει εξασφαλισμένη κερδοφορία για την ανάδοχο εταιρία, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και κατάργηση κάθε πιθανότητας ανταγωνισμού.

  Προφανώς ο στόχος μείωσης του μεταφορικού κόστους θα εξυπηρετηθεί καλύτερα με την πρόταση μεταφοράς της ακτοπλοΐας από το λιμάνι του Πειραιά.

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

  Για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η αγορά και να δουλέψει καλύτερα ο τουρισμός θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ανακοίνωση των δρομολογήσεων από την αρχή του κάθε έτους και για το σύνολο αυτού.

  Θα πρέπει επίσης να μελετηθεί σε συνεργασίας με τον ΣΕΕΝ η δημιουργία γραμμών «κορμού» με τις οποίες θα συνδυάζονται προγραμματισμένες ανταποκρίσεις σε μικρότερους προορισμούς.

  Τα δρομολόγια των ανταποκρίσεων θα πρέπει να αφορούν ελεύθερα αλλά και επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αλλά και εναλλακτικά μεταφορικά μέσα όπως π.χ. τα υδροπλάνα.

  Επίσης θα πρέπει να μεταβληθεί το καθεστώς και η ευθύνη εκτέλεσης δρομολογίων να ανατίθεται σε εταιρία και όχι συγκεκριμένο πλοίο.

  Συμβουλευτικό ενδεχομένως και εποπτικό όργανο στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της κάθε εταιρίας μπορεί να είναι το ΣΑΣ το οποίο επιβάλλεται να αναβαθμισθεί.

  Το ΣΑΣ θα πρέπει να έχει και την ευθύνη γνωμοδότησης για καθυστερημένες, έκτακτες ή εποχιακές δρομολογήσεις.

  Τέλος θα πρέπει να επανεξετασθεί το αναχρονιστικό καθεστώς «του απογορευτικού» με γνώμονα το καθεστώς της Αδριατικής.

  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  Η συντριπτική πλειοψηφία των λιμανιών της νησιωτικής χώρας είναι προβληματική.
  Αδιάψευστος κριτής είναι η ένωση πλοιάρχων.
  Τα προβληματικά λιμάνια δεν είναι μόνο επικίνδυνα. Αποτελούν και παράγοντα υστέρησης της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών και αιτίες ταλαιπωρίας νησιωτών και τουριστών.

  Ταυτόχρονα τροχοπέδη αποτελούν τα πολλά δημοτικά λιμενικά ταμεία.
  Είναι γνωστό ότι το Ελληνικό κράτος θα έχει μεγάλη δυσκολία να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές σε δεκάδες νησιά, ενώ εκλείπει σχεδόν άμεσα η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

   

  0104e676b8a1aa1c2f3724f683cd59ad1

  Ο Γιώργος Βακόνδιος

  Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα προτείνεται:

  • H οργανωτική συνένωση λιμανιών όπου είναι δυνατόν σε ενιαία δομή με την μορφή Α.Ε. (π.χ. Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα).
  • Η παραχώρηση σε εταιρίες κρουαζιέρας ή ακτοπλοΐας χερσαίων χωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να χρηματοδοτήσουν υποδομές. Κάτι τέτοιο έγινε στην Βενετία με χρηματοδότηση από Ελληνικές εταιρίες!!!
  • Η συνεννόηση λιμενικών ταμείων για τη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων και η μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρίες με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.
  • Η απευθείας ιδιωτικοποίηση ορισμένων λιμανιών που χρήζουν μεγάλων επενδύσεων και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
  • Η απλούστευση του νομικού πλαισίου οικοδομικής δραστηριότητας στις χερσαίες ζώνες των λιμανιών ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα ακίνητη περιουσία αλλά και να γίνει εφικτή η ανάθεση υποδομών εξυπηρέτησης σε ιδιώτες».entipa_mauro_290514

   

   

   
 • paros | antiparos 14:45 on 31/03/2015 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: προτάσεις, , σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Πάρου - Αντιπάρου, , , ,   

  ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 

  Την ίδια στιγμή ο Δήμος, το Επαρχείο και οι παρατάξεις του
  δεν έχουν καταθέσει τίποτε, παρά μόνο αποσπασματικές προτάσεις

   

   

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

   

  ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ βρίσκεται σε εξέλιξη μία νέα προσπάθεια να αναθερμανθεί η δραστηριότητα του Συντονιστικού Φορέων Πάρου για την υγεία, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αφενός οι πάγιες ελλείψεις του Κέντρου Υγείας των τελευταίων 5 ετών, αφετέρου οι νέες ελλείψεις που έχουν προκύψει από τη φθίνουσα πορεία που συνεχίζουν να προκαλούν τα μνημόνια και οι πολιτικές που εκπορεύονται από αυτά.

  Η δραστηριότητες του Συντονιστικού ξεκίνησαν με το ραντεβού που είχαν εκπρόσωποι της Πάρου με τον αναπληρωτή υπουργό υγείας κ. Ξανθό (ο ιστότοπος μας, ο μόνος που βρισκόταν στη συνάντηση δεν έχει σκοπίμως αναφερθεί ακόμη στη συνάντηση αυτή, ετοιμάζοντας πλήρη δημοσιογραφική εργασία) και συνεχίστηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας με συνεδρίαση κατοίκων και μελών στο πλαίσιο του Συντονιστικού για να ληφθούν νέες αποφάσεις για την πορεία των διεκδικήσεων.

  Ο Σύλλογος Εργαζομένων των Δήμων Πάρου – Αντιπάρου κατέθεσε γραπτώς δέσμη θέσεων και προτάσεων επάνω στο θέμα. Παραθέτουμε το κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα. Δεν αποδεχόμαστε όλες τις προτάσεις που κατατίθενται, όμως εκτιμούμε ότι πρόκειται για εργασία που συνεισφέρει με το σωστό τρόπο στο δημόσιο διάλογο (έγκαιρα, γραπτά και δημόσια) και στις δημοκρατικές διαδικασίες μίας κοινωνίας που επιθυμεί να έχει ενεργούς πολίτες και ελπίδες.

  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α.
  ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
  Πάρος 27-3-2015
  Προς: Συντονιστικό για την υγεία

  Ψήφισμα για την υγεία

  Νομίζουμε ότι είναι κατανοητό πλέον ότι οι αντικειμενικές πολεμικές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα δεν επιτρέπουν τις λύσεις που αποζητάμε. Αυτό δε σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τον αγώνα για την αυτονόητη διεκδίκηση της ζωής. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι η κεντρική διοίκηση πέθανε και να αναθεωρήσουμε τις λογικές που διέπουν μορφές διεκδίκησης που αναπαράγουν πρότυπα που θέλουμε να ανατρέψουμε, όχι για λόγους εγωιστικής επικράτησης απόψεων αλλά από ανάγκη.
  Ήρθε η ώρα, σήμερα, ύστερα από τη δεδομένη χρεοκοπία της χώρας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναδυθεί από τα βάθη της απαξίωσής της και να ασκήσει τα μέγιστα καθήκοντά της απέναντι στους πολίτες της. Εμείς εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε ως πολίτες, από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε, είναι να βάλουμε στην άκρη τα προσωπικά ή συντεχνιακά συμφέροντά μας, να άρουμε τα εγωιστικά συμπλέγματα που έχουμε ως πεπερασμένες υπάρξεις και να καταθέσουμε τον οβολό μας είτε από το περίσσευμα είτε από το υστέρημά μας, για να πετύχουμε. Οι προτάσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι παρακάτω:
  Καταρχάς, πλήρης διαχωρισμός του Δήμου από το συντονιστικό. Είναι διαφορετικοί οι ρόλοι που έχουν να επιτελέσουν και αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί και ξεκάθαροι.

  Για το Δήμο:
  – Άμεση στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, που προβλέπονται στον ΟΕΥ του Δήμου.
  – Τροποποίηση του ΟΕΥ και δημιουργία Γραφείου διαχείρισης εθελοντών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης ενταγμένο στο παραπάνω τμήμα.
  – Άμεση δημιουργία Δημοτικού Πολυιατρείου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  – Άμεση δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου. Υπάρχει ήδη στα χέρια μας καταστατικό και κανονισμός λειτουργίας του κοινωνικού φαρμακείου καθώς και οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για τη λειτουργία του.
  – Άμεση δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα είναι επιφορτισμένη, σε συνεργασία με το Δήμαρχο και όποιον άλλο μπορεί να βοηθήσει, να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες προς διερεύνηση και υλοποίηση όλων των παραπάνω. Εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να υποστηρίξουμε γραμματειακά την εν λόγω επιτροπή, όποτε χρειαστεί.
  – Συμμετοχή της διαπαραταξιακής στο συντονιστικό.
  – Άμεση αγορά ασθενοφόρου και πρόσληψη του απαραίτητου πληρώματος, ώστε σε συνεργασία με το ΚΥ να καλυφθεί το κενό που υπάρχει εκεί σε ό,τι αφορά τις βάρδιες.
  – Δημιουργία ιατρικής κατοικίας.

  Για το συντονιστικό:
  – Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για όλα τα παραπάνω (ανοιχτή συνέλευση πολιτών).
  – Άμεση επαφή με όλους τους κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται με την υγεία.
  – Συζήτηση για εξασφάλιση εθελοντών στο πλαίσιο της αλληλεγγύης.
  – Επαφή με ιδιώτες γιατρούς και διαγνωστικά κέντρα για συμμετοχή τους στον ΕΟΠΥΥ.
  – Πίεση στο αρμόδιο υπουργείο για άμεση πληρωμή των συμμετεχόντων στον ΕΟΠΥΥ.
  – Έλεγχος με συμμετοχή σε όλα τα όργανα για την πορεία των εξελίξεων.
  – Καθορισμός δράσεων, όταν και όποτε κρίνει ότι χρειάζεται.
  – Δέσμευση ότι η λειτουργία του θα συνεχιστεί όλες τις εποχές, μέχρι την λύση του προβλήματος.
  – Ένταξη του τουρισμού στην εν λόγω προσπάθεια, μετατρέποντάς τον σε κοινωνό του θέματος σε όλες τις γωνιές του κόσμου.
  – Έναρξη επαφών με τα υπόλοιπα νησιά, συντονισμός.

  Κλείνοντας, θέλουμε ακόμα να καταθέσουμε ετούτο. Εδώ και πέντε χρόνια η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με καταγεγραμμένες καθημερινές απώλειες σε κοινωνικοοικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι παρόλες τις μνημονιακές επιθέσεις που έχουμε δεχτεί παραμένουμε οι «προνομιούχοι» εργαζόμενοι. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σήμερα μας υποχρεώνουν να σηκώσουμε το βάρος ευθύνης που μας αναλογεί ως πολίτες και ως εργαζόμενοι αυτού του τόπου. Ευθύνες οι οποίες δεν εκπορεύονται από δικές μας παραλείψεις και λάθη, αλλά αναδύονται από την αντικειμενική εξαθλίωση που υπάρχει γύρω μας. Ως δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν, θα μπορούσαμε να καταθέσουμε ως ένδειξη κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας στο πλαίσιο της αλληλεγγύης καθημερινή κοινωνική εργασία δύο (2) ωρών, εκτός ωραρίου ανά άτομο το μήνα, από όσους εθελοντικά θέλουν να συμμετέχουν σε διοικητικό επίπεδο σε οτιδήποτε αφορά τη δωρεάν παροχή δημόσιας υγείας στους πολίτες της Πάρου. Για να υλοποιηθεί η παραπάνω πρόταση, χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή περίπου 25 άτομα. Αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, σε όποια θέση κι αν βρίσκεστε, ιδού η Πάρος ιδού και το πήδημα. Όταν η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση τότε οι άξιοι πολίτες της οφείλουν με κάθε τρόπο να τη διαφυλάξουν καταθέτοντας ότι μπορούν από τον εαυτό τους. Οι υπόλοιποι ας ορθώσουν τους δείκτες των χεριών τους και ας κρυφτούν πίσω τους.

  Από το ΔΣ του Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α.

   

  entipa_mauro_290514

   
 • paros | antiparos 14:43 on 29/04/2014 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: προτάσεις, , , , ,   

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Ανάγκη για αλλαγή συστήματος ακτοπλοΐας
  Πολλά λόγια, αλλά αποτέλεσμα;

   

  A evi sou travel

  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ στη Νάξο στις 24 με 25 Απριλίου η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών όπου την 1η μέρα συμμετείχαν και φορείς του Νομού σε ανοιχτή συζήτηση.
  Μία από τις παρεμβάσεις από φορείς των Κυκλάδων ήταν αυτή που έκανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Στη συνέχεια, παραθέτουμε το περιεχόμενο της από σχετική ανακοίνωση του φορέα:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 10:00 on 27/02/2014 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: προτάσεις, , , , Παριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αγροτικός τομέας, αγροτική πολιτική, διαβούλευση   

  Αποφάσεις για την αγροτική πολιτική Πάρου και Αντιπάρου 

  …για τα επόμενα χρόνια

  αμπελώνες Κυκλάδων
  To Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που εκπόνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για Πάρο και Αντίπαρο ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τη σχετική διαδικασία, αυτή την εποχή εκτίθεται για δημόσια διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών των δύο νησιών μας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα αποτελέσει – εφόσον εγκριθεί – το πλαίσιο ανάπτυξης μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια εφαρμόζοντας συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Τα δημοτικά συμβούλια Πάρου και Αντιπάρου αναμένεται το επόμενο διάστημα να συζητήσουν αυτό το πλαίσιο με την ευθύνη να απορρίψουν και να προσθέσουν, αλλά κυρίως, να δεσμευτούν για εκείνα που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια.

  Η εφημερίδα μας Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου και ο ιστότοπος μας έλαβε τους φακέλους της Περιφέρειας από τον περιφερειακό σύμβουλο Κ. Μπιζά για την αγροτική ανάπτυξη σε Πάρο και για Αντίπαρο. Προβαίνει στη δημοσίευση του σκέλους των προτεινόμενων πολιτικών που είναι το σημαντικό τμήμα των δύο μελετών, αφού το υπόλοιπο μέρος είναι οι καταγραφές των ήδη υπαρχόντων δεδομένων του αγροτικού τομέα στα δύο νησιά μας. Πιστεύουμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά άμεσα το περιβάλλον και την οικονομία των νησιών μας. Οι πολίτες από σήμερα έχουν μία πρώτης ευκαιρία, έγκαιρα να ενημερωθούν και κάποιοι (π.χ αγρότες) να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους. Ακολουθούν τα δύο σχετικά αρχεία.
  Κάνοντας κλκ επάνω στα σχετικά αρχεία θα ανοίξει στον υπολογιστή σας η αντίστοιχη πρόταση:
  ΠΑΡΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΟ
  ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΟ

  Σεπερίπτωση που δεν ανοίγουν τα αρχεία, διαβάστε στη συνέχεια:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 11:30 on 26/01/2014 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: 26 Ιανουαρίου 2014, προτάσεις, , Αντίπαορος, , , , , Συντονιστικό Φορέων για την Υγεία   

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ | Οι δικές μας προτάσεις για τις 16 Φεβρουαρίου 2014 


  dimopsifisma_foto

  ΣΗΜΕΡΑ Κυριακή 26|1, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά, πραγματοποιείται ανοικτή συγκέντρωση πολιτών την οποία διοργάνωσε το Συντονιστικό Φορέων για την Υγεία. Στόχος είναι να συζητηθούν και να ληφθούν τελικές αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή του κρίσιμου εγχειρήματος δημοψηφίσματος που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014 σε Πάρο και Αντίπαρο, με το οποίο οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν με τον πιο διαφανή και ισχυρό δημοκρατικό τρόπο εκείνα που απαιτούν για τον τομέα δημόσια υγείας Πάρου – Αντιπάρου και το Κέντρο Υγείας.
  Με σκοπό να συνδράμουμε την προσπάθεια, πέρα από την προβολή που προσφέρουν εδώ και καιρό στο όλο εγχείρημα τα ΜΜΕ που διαχειριζόμαστε, στις 24|1, έστω και την τελευταία στιγμή προλάβαμε να καταθέσουμε γραπτώς τις προτάσεις μας στη συνέλευση δια του προεδρεύοντος του Συντονιστικού, Κ. Αργουζή.
  Δημοσιεύουμε εδώ το σχετικό κείμενο:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 21:30 on 28/11/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , προτάσεις, , , , ,   

  Διάλογοι και πρόταση για το νέο αεροδρόμιο Πάρου 

   

  Καταγραφή

   

  Άρθρο του Κ. Δραγάτη από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 16|11|13
  Μετά τα ψέματα ετών που αποκάλυψε η εφημερίδα μας
  Την εβδομάδα που πέρασε είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε διάλογο με μία σειρά συμπολιτών μας για την υπόθεση του νέου αεροδρομίου Πάρου, όπως αυτή πρέπει να διαμορφωθεί, μετά τα όσα αποκάλυψε με δημόσια έγγραφα η εφημερίδα μας στο προηγούμενο φύλλο της. Για το «παιχνίδι» που έπαιζαν εις βάρος μας τις τελευταίες δεκαετίες οι γνωστοί τοπικοί πολιτικοί και τα γνωστά κόμματα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησαν τη χώρα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. …
  (More …)

   
 • paros | antiparos 15:13 on 04/07/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: προτάσεις, Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγική, , Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, , Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),   

  Πρόσκληση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για … 

  Προτάσεις μέλλοντος
  Αποφασίζονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης
  όλων των Κυκλάδων για τα επόμενα χρόνια!

  ΝΟΤΙΟ-ΑΙΓΑΙΟ

  Επί της διαδικασίας της εθνικής διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, η αρμόδια υπηρεσία  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την συνδρομή των συναρμοδίων αντιπεριφερειαρχών ετοίμασε ένα πρώτο κείμενο παρατηρήσεων τόσον επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) όσον και επί του σχεδίου ΚΥΑ: «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού».

  Το εν λόγω κείμενο της ΠΝΑ με συνοδευτική επιστολή του Περιφερειάρχη έχει …
  (More …)

   
 • paros | antiparos 10:30 on 19/03/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , προτάσεις, Γιαλελής, , , ,   

  Νέες προτάσεις Λιμενάρχη 

  Για την άγρα πελατών

  paros_problita
  Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 2|03|13

  Μετά από τις προτάσεις που είχε καταθέσει ο Λιµενάρχης Πάρου κ. Κ. Γιαλελής στο πλαίσιο του διαλόγου που πραγµατοποιείται κάθε χρονιά τέτοια περίοδο µεταξύ εκπροσώπων των τοπικών αρχών του νησιού, µε σκοπό την προετοιµασία για τη θερινή σεζόν, ο Λιµενάρχης κατέθεσε ακόµη ένα κείµενο µε τις απόψεις του για το χρονίζον ζήτηµα της άγρας πελατών – τουριστών στην περιοχή του λιµανιού.

  Τις προτάσεις του τις απευθύνει σε όλα τα σωµατεία και τους συλλόγους που έχουν µέλη τα οποία ασχολούνται επαγγελµατικά µε την…
  (More …)

   
 • paros | antiparos 12:00 on 26/02/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , προτάσεις, , , ,   

  Οι προτάσεις του Λιμενάρχη για το καλοκαίρι 

  limenarxeio_parou

  Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 02|02|13

  Αυτή την περίοδο συζητούνται µέτρα και οι προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών εξυπηρέτησης των επισκεπτών του προσεχούς καλοκαιριού στην Πάρο. Βεβαιως, προτεραιότητα έχει η συζήτηση για την Παροικιά, αφού είναι το σηµείο υποδοχής των επισκεπτών µας κάθε σεζόν. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου ο Λιµενάρχης Πάρου κ. Γιαλελής έδωσε στη δηµοσιότητα τις δικές του προτάσεις σε αυτόν το διάλογο, µε σκοπό να γνωστοποιηθούν ευρύτερα στους πολίτες του νησιού. Τονίζεται ότι έχουν προτίστως, κατατεθεί στις αρµόδιες επιτροπές διαλόγου του νησιού µας. Ακολουθεί το σχετικό κείµενο:
  (More …)

   
  • Georgoudakis Georgios 12:20 on 27/02/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση

   Μας τα λέει πολύ ωραία ο Κύριος λιμενάρχης, αλλα εδώ υπάρχει αν λάθος τραγικό. Στην παράγραφο (ιδ) υπάρχει παράνομη πρόταση…

   O νομος λέει: η εκμίσθωση & άσκηση του KITESURF & WINDSURF μπορεί να δραστηροποιούνται & εκμισθώνεται παράλληλα και από το ίδιο πάροχο/επιχείρηση ΝΌΜΙΜΑ με βάση το ΦΕΚ 444 των κανονισμών/νομου του θαλασσιου sport kitesurf,
   Auto σημαίνει ότι η περιοχή της πούντας ΝΌΜΙΜΑ μπορεί να δραστηροποιούνται και τα 2 αυτά sport.
   Eίναι απαράδεκτο oι τοπικές απόφασης των αρχων να έρχονται εναντίας τους διεθνές και εθνικούς κανονισμούς/νομους δεν μπορεί να συνεχίσουν να υφίστανται, αποτελούν μονο τοπικιστικά συμφέροντα για λίγους που μονο κακό στο image του νησιού μας προς τον τουρισμό μπορούν να φέρουν.

   Aς μην αφήνουμε άλλο μερικούς να δημιουργούν προβλάματα στον τουρισμό μας, ο τουρισμός είναι ότι μας έμεινε σε αυτή την χωρα για ανάπτυξη.

   Ελεος.σεβασμός.αγαπη προς την Ελλάδα μας.

   • Κουρτέλλης Δημήτρης 01:02 on 28/02/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση

    Γιώργο, τουλάχιστον στην παραπάνω παράγραφο δεν «απαγορεύει» την παράλληλη κίνηση. Μιλάει για προβολή των δύο αυτών θαλασσίων σπορ και μάλιστα καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 • paros | antiparos 23:55 on 28/03/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: 28 Μαρτίου 2012, προτάσεις, τα προβλήματα, , Γενική συνέλευση ΗΑΤΤΑ, , , visa Schengen   

  Γενική Συνέλευση ΗΑΤΤΑ: Ο Τουρισμός εκπέμπει SOS | ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα αντί visa Schengen 

    

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) που δημοσιοποιήθηκε (28/3), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία η ετήσια Γενική Συνέλευση του. Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γιώργος Τελώνης, αναφέρθηκε …

  (More …)

   
 • paros | antiparos 13:31 on 16/01/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: 13 Ιανουαρίου 2012, προτάσεις, φορολογική πολιτική, ΕΣΕΕ για το πολυνομοσχέδιο, , θέσεις και συμφωνίες   

  Η ΕΣΕΕ για το πολυνομοσχέδιο / Τι περιέχει ο «νόμος – σκούπα» για το εμπόριο / αλλάζει το καθεστώς αδειών για το υπαίθριο εμπόριο 

   

  Από την ΕΣΕΕ (ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο για το εμπόριο/καταστήματα) δόθηκε στην δημοσιότητα κείμενο προκειμένου να εξηγηθεί σε τι αφορά το ελληνικό εμπόριο το νέο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στην Βουλή τις προσεχείς ημέρες. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

  (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Πήγαινε στην κορυφή
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση
Αρέσει σε %d bloggers: