Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για άυριο 9|11 

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου  2012 και ώρα 12.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

(More …)