Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την καθημερινότητα

Ζωγραφικό σκίτσο του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 25|01|14 με θέμα τις ανεμογεννήτριες στην Πάρο Advertisements