Tagged: Νέα Δημοκρατία Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • paros | antiparos 17:25 on 06/04/2016 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , , Νέα Δημοκρατία,   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

  Εισήγηση του Γ. Βακόνδιου στη Νέα Δημοκρατία


  93656d7c8c40d333901c4fe289830e5c_XL

   

   

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΔΩ η εισήγηση του πολιτευτή Κυκλάδων της νέας Δημοκρατίας, Γ. Βακόνδιου, η οποία κατατέθηκε στον τομεάρχη βουλευτή κο Σίμο Κεδίκογλου. Αφορά τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν στην αρμόδια ομάδα:

   

  «ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
  Θέματα προς αντιμετώπιση:

  • Μειούμενος αριθμός πλοίων
  • Μεταφορικό κόστος, Επιχορηγήσεις
  • Δρομολογήσεις
  • Λιμενικές υποδομές


  ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

  Η ακτοπλοΐα είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητα των νησιωτών. Αποτελεί τη βασική υποδομή λειτουργίας των νησιών και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε οικονομική δραστηριότητα σε 100 κατοικημένα Ελληνικά νησιά. Σήμερα το 97% του μεταφορικού έργου εκτελείται μέσα από ελεύθερες δρομολογήσεις και μόνο το 3% από δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας.
  Παρόλα αυτά μια σειρά από παράγοντες οδηγούν στη δυσάρεστη εξέλιξη να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των δρομολογούμενων πλοίων.

  Οι κύριες αιτίες είναι:

  • Μείωση του μεταφορικού έργου λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Οι συσσωρευμένες ζημιές μιας δύσκολης τριετίας σε εισηγμένες και μη εταιρίες
  • Η απαξίωση της χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων
  • Οι δελεαστικές τιμές μεταπώλησης πλοίων σε εταιρίες εκτός Ελλάδας
  • Η επί σειρά ετών διατήρηση των υγρών καυσίμων σε απαγορευτικό ύψος
  • Οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης πλοίων εκτός Ελλάδας χωρίς αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

   Το σημαντικό είναι ότι η ακτοπλοΐα πρέπει να εξυπηρετήσει το απαιτούμενο μεταφορικό έργο με λιγότερα πλοία.

  Πρόταση:

  H εκπόνηση ενός μεσομακροπρόθεσμου σχεδίου μεταφοράς του κυρίως λιμανιού της ακτοπλοΐας από τον Πειραιά στο Λαύριο και την Ραφήνα. Προφανώς κάτι τέτοιο απαιτεί προγραμματισμό, συνεργασία με τις εταιρίες και σταδιακή εφαρμογή εξασφαλίζοντας ίση και δίκαια αντιμετώπιση των εμπλεκομένων.

  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

  • Τα νησιά έρχονται πιο κοντά στην Αττική. Με τα ίδια πλοία θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται περισσότερα δρομολόγια. Ταυτόχρονα μειώνεται η δαπάνη για καύσιμα ανά δρομολόγιο και καθίσταται δυνατή η μείωση των εισιτηρίων. Η μείωση του κόστους μεταφοράς σε συνδυασμό με την μείωση του χρόνου πρόσβασης στα νησιά θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την τουριστική και γενικά οικονομική ανάπτυξη των νησιών.
  • Απελευθερώνεται μεγάλο μέρος του λιμανιού του Πειραιά και διευκολύνεται η κρουαζιέρα.

  Αν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις σε 15 χρόνια το 50% των κρουαζιερόπλοιων θα είναι μεγέθους άνω των 300 μ., καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως θα χρειασθεί πολύ σύντομα να αντιμετωπισθεί το θέμα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

  Εξάλλου από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά είχε τεθεί τέτοιο θέμα με την πιθανότητα δημιουργίας νέου λιμανιού κρουαζιέρας στο Ν.Φάληρο.

  • Η μεταφορά της ακτοπλοΐας θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε Αθήνα και Πειραιά, δεδομένου ότι με έναν καλό προγραμματισμό θα μεταφερθούν προς τις ανατολικές περιοχές της Αττικής οι μεταφορικές εταιρίες.

  Ταυτόχρονα θα υπάρξει περιβαντολλογικό πλεονέκτημα τουλάχιστον σε ότι αφορά τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

  Προϋποθέσεις:

  • Ολοκλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δύο λιμανιών και εξέταση μορφών χρηματοδότησης μεταξύ εναλλακτικών όπως Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΔΙΤ ή παραχώρηση σε ιδιώτες.
  • Σύνδεση των δύο λιμανιών με μέσα σταθερής τροχιάς (προαστιακός, μετρό) που ούτως ή άλλως φθάνουν πολύ κοντά.
  • Μικρές βελτιώσεις οδικού δικτύουΣτην προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με κοινοτική δέσμευση τα πλοία της ακτοπλοΐας θα πρέπει να αλλάξουν το είδος του καυσίμου (πετρελαίου) ώστε να μειωθούν οι ρύποι. Το νέο καύσιμο υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει το κόστος καυσίμων κατά 50%!!!

   Εξάλλου είναι παραπάνω από βέβαιο ότι για τεχνικούς λόγους αλλά και λόγω κόστους μετασκευής κανένα από τα σημερινά δρομολογημένα πλοία δεν πρόκειται να οδηγηθεί στην χρήση LNG.


  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

  Σήμερα το κόστος μεταφοράς (εισιτήριο) επιβαρύνεται με εισφορές και τέλη υπέρ τρίτων με αποτέλεσμα να αυξάνονται υπέρμετρα οι ναύλοι.

  Εκτός του ότι η σημερινή πραγματικότητα λειτουργεί αποτρεπτικά στην ελκυστικότητα των νησιών, αυξάνει ουσιαστικά και το κόστος της καθημερινότητας των νησιωτών αλλά και την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών τουριστικών προορισμών.

  Σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των ναύλων, η μείωση των επιβαρύνσεων των εισιτηρίων θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση του κόστους προϊόντων, με άμεσα θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο ΦΠΑ επί των ναύλων.

  Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί το θέμα των επιχορηγήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτως ή άλλως υπάρχει και μια ανισορροπία στις κρατικές επιχορηγήσεις. Ενώ για τις χερσαίες μεταφορές οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι 260 εκατ. ευρώ ετησίως, για τις θαλάσσιες μεταφορές διατίθενται μόνο 75 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

  Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί το καθεστώς επιδότησης δημόσιας υπηρεσίας. Σε ορισμένες γραμμές είναι προτιμότερο να επιδοτείται ο ναύλος παρά το δρομολόγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι δυνατόν αξιόλογα πλοία να επεκτείνουν τα δρομολόγιά τους σε κάποια νησιά των άγονων γραμμών και οι νησιώτες να απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες.

  Με το σημερινό καθεστώς σε πολλές γραμμές υπάρχει εξασφαλισμένη κερδοφορία για την ανάδοχο εταιρία, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και κατάργηση κάθε πιθανότητας ανταγωνισμού.

  Προφανώς ο στόχος μείωσης του μεταφορικού κόστους θα εξυπηρετηθεί καλύτερα με την πρόταση μεταφοράς της ακτοπλοΐας από το λιμάνι του Πειραιά.

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

  Για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η αγορά και να δουλέψει καλύτερα ο τουρισμός θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ανακοίνωση των δρομολογήσεων από την αρχή του κάθε έτους και για το σύνολο αυτού.

  Θα πρέπει επίσης να μελετηθεί σε συνεργασίας με τον ΣΕΕΝ η δημιουργία γραμμών «κορμού» με τις οποίες θα συνδυάζονται προγραμματισμένες ανταποκρίσεις σε μικρότερους προορισμούς.

  Τα δρομολόγια των ανταποκρίσεων θα πρέπει να αφορούν ελεύθερα αλλά και επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αλλά και εναλλακτικά μεταφορικά μέσα όπως π.χ. τα υδροπλάνα.

  Επίσης θα πρέπει να μεταβληθεί το καθεστώς και η ευθύνη εκτέλεσης δρομολογίων να ανατίθεται σε εταιρία και όχι συγκεκριμένο πλοίο.

  Συμβουλευτικό ενδεχομένως και εποπτικό όργανο στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της κάθε εταιρίας μπορεί να είναι το ΣΑΣ το οποίο επιβάλλεται να αναβαθμισθεί.

  Το ΣΑΣ θα πρέπει να έχει και την ευθύνη γνωμοδότησης για καθυστερημένες, έκτακτες ή εποχιακές δρομολογήσεις.

  Τέλος θα πρέπει να επανεξετασθεί το αναχρονιστικό καθεστώς «του απογορευτικού» με γνώμονα το καθεστώς της Αδριατικής.

  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  Η συντριπτική πλειοψηφία των λιμανιών της νησιωτικής χώρας είναι προβληματική.
  Αδιάψευστος κριτής είναι η ένωση πλοιάρχων.
  Τα προβληματικά λιμάνια δεν είναι μόνο επικίνδυνα. Αποτελούν και παράγοντα υστέρησης της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών και αιτίες ταλαιπωρίας νησιωτών και τουριστών.

  Ταυτόχρονα τροχοπέδη αποτελούν τα πολλά δημοτικά λιμενικά ταμεία.
  Είναι γνωστό ότι το Ελληνικό κράτος θα έχει μεγάλη δυσκολία να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές σε δεκάδες νησιά, ενώ εκλείπει σχεδόν άμεσα η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

   

  0104e676b8a1aa1c2f3724f683cd59ad1

  Ο Γιώργος Βακόνδιος

  Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα προτείνεται:

  • H οργανωτική συνένωση λιμανιών όπου είναι δυνατόν σε ενιαία δομή με την μορφή Α.Ε. (π.χ. Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα).
  • Η παραχώρηση σε εταιρίες κρουαζιέρας ή ακτοπλοΐας χερσαίων χωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να χρηματοδοτήσουν υποδομές. Κάτι τέτοιο έγινε στην Βενετία με χρηματοδότηση από Ελληνικές εταιρίες!!!
  • Η συνεννόηση λιμενικών ταμείων για τη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων και η μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρίες με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.
  • Η απευθείας ιδιωτικοποίηση ορισμένων λιμανιών που χρήζουν μεγάλων επενδύσεων και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
  • Η απλούστευση του νομικού πλαισίου οικοδομικής δραστηριότητας στις χερσαίες ζώνες των λιμανιών ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα ακίνητη περιουσία αλλά και να γίνει εφικτή η ανάθεση υποδομών εξυπηρέτησης σε ιδιώτες».entipa_mauro_290514

   

   

   
 • paros | antiparos 12:03 on 30/04/2014 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: τριτοκοσμικές, , Νέα Δημοκρατία, , , εικόνες, εξαθλίωση, λαϊκές αγορές, μοίρασαν προϊόντα δωρεάν   

  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ 

  Ποδοπατήθηκαν για μία σακούλα φρούτα

  laikes_1

  ΣΗΜΕΡΑ με αφορμή κινητοποιήσεις των εμπόρων λαϊκών αγορών που αντιδρούν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που επιθυμεί να περιορίσει τις λαϊκές αγορές υπέρ των πολυεθνικών υπεραγορών, μοιράστηκαν δωρεάν σακούλες με τρόφιμα σε συγκεκριμένα σημεία δήμων της Αθήνας.
  Εκεί δημιουργήθηκε τεράστιος συνωστισμός και εικόνες εξαθλίωσης. Παραθέτουμε την ενημέρωση επί των αντιδράσεων του κλάδου, αλλά και τις εικόνες κατάρρευσης της κοινωνίας, όπως την έχουν καταφέρει ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας.

  Οι ψηφοφόροι κάθε μέρους της Ελλάδας, όπως στην Πάρο και την Αντίπαρο, καλούνται να επιλέξουν στις προσεχείς τριπλές εκλογές ποιους θα ψηφίσουν.
  Αν με την ψήφο τους θα κρατήσουν σε θέσεις εξουσίας οποιουδήποτε είδους, εκείνους που τοπικά εφάρμοσαν όλες τις άθλιες μνημονιακές πολιτικές ή αν θα επιλέξουν άλλους.
  Άλλες δημοκρατικές ευκαιρίες δεν θα υπάρξουν. Δικαιολογίες, του τύπου: «δεν είχα καταλάβει, δεν ήξερα» όπως στις βουλευτικές εκλογές του 2012 δεν υπάρχουν.
  Ακολουθούν τα σχετικά κείμενα:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 13:10 on 06/11/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , Κ. Ροδίτης, Νέα Δημοκρατία   

  Εκλογές στη Νέα Δημοκρατία Πάρου – Αντιπάρου 


  nea_dimokratia-660ΑΠΟ ΤΟΝ
  απερχόμενο πρόεδρο της τοπικής οργάνωσης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου Κ. Ροδίτη, δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση προς τα μέλη του κόμματος για να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Το σχετικό κείμενο αναφέρει:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 16:50 on 28/09/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: πολιτευτής Κυκλάδων, , , Νέα Δημοκρατία,   

  ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Δραστηριότητα Κ. Μονογιού 

  kater

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ της ΝΔ Κυκλάδων Κ. Μονογιού δημοσιοποιήθηκε η δραστηριότητα της των τελευταίων ημερών σε νησιά των Κυκλάδων. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 18:29 on 27/09/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , Νέα Δημοκρατία, ,   

  ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Η Συμμορία εκμεταλλεύεται την αδικία 

  Άρθρο του πολιτευτή της ΝΔ στις Κυκλάδες Γ. Βακόνδιου

  18453

  ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της Χρυσής Αυγής έχουν ασχοληθεί πολλοί. Προσωπικά δεν είχα καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για μια ομάδα υπανθρώπων, λοβοτομημένων νεαρών και ανθρώπων του υποκόσμου οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε. Εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες και τα λάθη του πολιτικού συστήματος σε συνδυασμό με τα προβλήματα που προέκυψαν από την τεράστια οικονομική κρίση. Οι κάθε είδους συμμορίες σαν την Χρυσή Αυγή έχουν …

  (More …)

   
 • paros | antiparos 13:07 on 18/09/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , Νέα Δημοκρατία, , ,   

  Η ανακοίνωση της ΝΔ για τη δολοφονία στο Κερατσίνι 

  logo_nd

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 5

  «Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος, για τη στυγερή δολοφονία του τριαντατετράχρονου στο Κερατσίνι, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τη στυγερή δολοφονία ενός συμπολίτη μας από συμμορίτικη ομάδα και δράστη που ομολογεί ότι είναι στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ναζιστικής αντίληψης του μίσους που εκτρέφει και προωθεί η Χρυσή Αυγή και οδήγησαν σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, για το οποίο οι αρμόδιες Αρχές οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε αυστηρότητα. Αυτή την ώρα χρειάζεται αυτοσυγκράτηση για τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και της κοινωνικής ομαλότητας».

   
 • paros | antiparos 12:10 on 08/09/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: τοπικές οργανώσεις, , , Νέα Δημοκρατία   

  Εκλογές στις Τοπικές Οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας 

  nea_dimokratia-660
  ΤΟ ΠΡΩΤΟ δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για τις τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις του κόμματος.
  Σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, αυτή την περίοδο επισκέπτονται την επαρχεία τομεάρχες, προκειμένου να κοινοποιήσουν τις αποφάσεις από τις συνεδριάσεις που γίνονται στην Αθήνα σε κεντρικό επίπεδο. Αναδιοργανώνονται οι τοπικές επιτροπές ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και αρχή γίνεται με τις εκλογές για την ανάδειξη νέων προσώπων στα όργανα. Πρώτος στόχος είναι η αντιμετώπιση των διπλών εκλογών του Μαϊου 2013.

   
 • paros | antiparos 17:47 on 05/09/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , Γ. Μιχελάκης, , Νέα Δημοκρατία   

  Συνάντηση Γ. Βακόνδιου με Γ. Μιχελάκη 

  giorgos-vakondios-Gnomi-DraftFCB-Apo-ti-dimiourgiki-idea-perasame-stis-exypnades

  ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 Σεπτεμβρίου, ο πολιτευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Α. Βακόνδιος, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Γιάννη Μιχελάκη στο γραφείο του τελευταίου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Υπουργού από τον Γιώργο Βακόνδιο για θέματα που αφορούν στις Κυκλάδες και άπτονται …
  (More …)

   
 • paros | antiparos 22:26 on 03/07/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , Νέα Δημοκρατία, , Πολιτική Επιτροπή,   

  Μέλος της νέας πολιτικής επιτροπής της ΝΔ ο Χ. Κόκκινος 

  kokkinos2

  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 9ου Συνεδρίου της Ν.Δ. που πραγματοποιήθηκε στις 28-30/6/2013 στην Αθήνα. Μέσα στις διαδικασίες ήταν και η εκλογή νέων μελών στην πολιτική επιτροπή του κόμματος. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Χ. Κόκκινος, αναδείχθηκε μέλος της. Σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει:

  (More …)

   
 • paros | antiparos 17:32 on 09/06/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , , Νέα Δημοκρατία, , , μισεί   

  Ο ΣΥΡΙΖΑ μισεί τον τόπο είπε ο Α. Σαμαράς 

  Άμεση η απάντηση από τον Μ. Γλέζο

  A2B8A53F764450AD24704C2E983C742C

  Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε ομιλία του που πραγματοποίησε σήμερα (09|06|13) σε προσυνεδριακή εκδήλωση του κόμματος της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, κατηγόρησε την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ότι μισεί την χώρα. Ακολουθεί το αντίστοιχο απόσπασμα:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 17:00 on 17/04/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , Νέα Δημοκρατία, ,   

  Μας διάβασε και μας πήρε τηλέφωνο ο πολιτευτής Γ. Βακόνδιος για επεξηγήσεις 

  dog_attack3 (1)

   

  Εχτές (17|4) λάβαμε ένα δελτίο τύπου από τον πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γ. Βακόνδιο. Το δημοσιεύσαμε και μάλιστα, το σχολιάσαμε γιατί μας έκανε εντύπωση το ύφος στο οποίο μέχρι σήμερα δεν μας έχει συνηθίσει ο συγκεκριμένος πολιτευτής (αντισυμβατικό ύφος). Επίσης, μας προξένησε εντύπωση η αναφορά του σε υπουργούς που είναι αρμόδιοι να λύνουν προβλήματα σε αντιδιαστολή με τους πολιτευτές. Αυτό σε συνάρτηση με το ότι η ανακοίνωση του πολιτευτή είχε εκδοθεί για να μας ενημερώσει για την επίσκεψη του στη Νάξο, μας παρέπεμψε κατευθείαν σε έμμεση επίθεση – αιχμή με στόχο τον υπουργό εργασίας Γ. Βρούτση ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη Νάξο. (Δείτε εδώ το χθεσινό κείμενο του Γ. Βακόνδιου: http://wp.me/pU7eZ-4Xv )

  Τελικά…
  (More …)

   
 • paros | antiparos 12:30 on 09/03/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , Νέα Δημοκρατία, , , ,   

  Τώρα τους πειράζει η ΝΔ 


  Ό,τι έσπειρες, θερίζεις

  aerodromio_parou

  Ρεπορτάζ από την εφημερίδα τα νέα Πάρου – Αντιπάρου της 23|02|13

  Απο την τοπική οργάνωση της ΝΔ Πάρου – Αντιπάρου ανακοινώθηκε την προηγούµενη εβδοµάδα ότι εγκρίθηκε η προµελέτη για τα κτηριακά συγκροτήµατα του κανονικού έργου νέου αεροδροµίου που θα κατασκευαστεί κάποτε στην Πάρο. Αν ισχύει η πληροφορία, η διακίνηση της οφείλεται στις σχέσεις που διατηρεί η τοπική κοµµατική οργάνωση µε την κυβέρνηση στην οποία τον πρώτο λόγο τον διαδραµατίζει – όπως είναι γνωστό – το κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας.

  Πόσο µάλλον…
  (More …)

   
 • paros | antiparos 15:00 on 07/03/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , , , , Μαρουσώ Σκιαδά, Νέα Δημοκρατία,   

  Διαμαρτυρίες στην εκδήλωση πίτας της Νέας Δημοκρατίας 

  Αντίδραση στην εκδήλωση ΝΔ

   ainstain_se_mauro

  Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου 23|02|13

  Από την εκδήλωση πίτας της Νέας Δηµοκρατίας δεν έλειψε και ένα περιστατικό αντίδρασης από την πολίτη της Πάρου κ. Μαρουσώς Σκιαδά. Συγκεκριµένα, θέλησε να µιλήσει στον υπουργό προκειµένου να του εκφράσει τις απόψεις της για την κατάσταση στην κοινωνία. Στην αίθουσα δηµιουργήθηκε κοµφούζιο και ο υπουργός βγήκε από αυτή. Η Μ. Σκιαδά προσπάθησε να τον ακολουθήσει, αλλά αποτράπηκε η πορεία της από άνδρες της ασφάλειας του υπουργού και από µέλη της τοπικής της ΝΔ (Θυµίζουµε ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε ξαναγίνει επεισόδιο παρόµοιας αντίδρασης στην Πάρο). Ωστόσο, ο Γ. Βρούτσης, αφού κατάλαβε ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο, ζήτησε ο ίδιος να ακούσει τι είχε να του πει η πολίτης. Σύµφωνα µε κείµενο που έλαβε η εφηµερίδα µας λίγες ηµέρες αργότερα η Μ. Σκιαδά είπε:
  (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Πήγαινε στην κορυφή
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση
Αρέσει σε %d bloggers: