ΠΑΡΟΣ | Με το ποδήλατο στο μουσείο του Μπενέτου Σκιαδά 


ÄÇÌÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÇÑÁÊËÅÉÏÕ Ê. ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÏÕÑÁÊÇÓ ÓÔÇ ÐÁÑ

H Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. προγραμμάτισε για το 2013 μια Ποδηλατική Βόλτα, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 με αφετηρία  την πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» και  προορισμό το μουσείο «Σκορπιός» του Μπενέτου Σκιαδά, όπου θα υπάρξει και ξενάγηση.
Το κείμενο από την ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου αναφέρει το ιστορικό παρόμοιων δράσεων τα προηγούμενα χρόνια:
(More …)