Ευρωπαϊκές Ενισχύσεις που ήταν χαμένες, επιστρέφουν 

 

ellada_stin_europi_zografiko

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 24|11|12

Προσθετοι πόροι εξασφαλίστηκαν για το Νότιο Αιγαίο που αφορούν στη χρηµατοδότηση δράσεων που σχετίζονται µε τη στήριξη ευπαθών οµάδων πληθυσµού των νησιών µας. Δράσεις και προγράµµατα που είχε καταστεί αδύνατη η περαιτέρω χρηµατοδότησή τους, λόγω της ένταξης της Περιφέρειάς Νοτίου Αιγαίου από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο «Στόχο 2» των ευρωπαϊκών περιφερειών. Εκείνων που παίρνουν λιγότερες ενισχύσεις επειδή…

(More …)