Ευρωπαϊκές Ενισχύσεις που ήταν χαμένες, επιστρέφουν

    Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 24|11|12 Προσθετοι πόροι εξασφαλίστηκαν για το Νότιο Αιγαίο που αφορούν στη χρηµατοδότηση δράσεων που σχετίζονται µε τη στήριξη ευπαθών οµάδων πληθυσµού των νησιών µας. Δράσεις και προγράµµατα που είχε καταστεί αδύνατη η περαιτέρω χρηµατοδότησή τους, λόγω της ένταξης της Περιφέρειάς Νοτίου Αιγαίου από … Συνέχεια