Μάθε τι μπορείς να μάθεις από την Αντίπαρο

Επικοινωνήστε και κάνετε αιτήσεις!     ΤΟ Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης έχει αναλάβει το συντονισμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των «ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» . Φορέας πρότασης και χρηματοδότησης του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Το … Συνέχεια