ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Κλείνει το θέμα των «περίεργων εμποδίων» για το αεροπλάνο – ασθενοφόρο 


  • Οι τελευταίες συνεχείς αποκαλύψεις της εφημερίδας Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου και των συνεργαζόμενων ιστοτόπων για το ζήτημα των «προσχωμάτων» τα οποία επιχείρησαν να βάλουν «κάποιοι» για να μην πετά το Βελέντζειο αεροπλάνο – ασθενοφόρο,

  • Η πάγια και επίπονη δράση του δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης και πιλότου του αεροπλάνου Ευ. Ακάλεστου, ώστε να προστατεύεται η λειτουργία του σκάφους για το καλό των Παριανών,
  • Η συνεχής συμβολή και αρωγή της προέδρου του Βελεντζείου Ν. Κεσκινίδη προς τις ανάγκες υποστήριξης του Ευ. Ακάλεστου και του αεροπλάνου,
  • Η απόφαση του δημάρχου Πάρου Χρ. Βλαχογιάννη ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ (μετά από δύο χρόνια κεκαλυμμένης αδιαφορίας) να εμπλακεί στην προστασία της λειτουργίας του σκάφους, έστω δια της διαβίβασης του ζητήματος των τελευταίων «εμποδίων» στον υπουργό Γ. Ραγκούση και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους του δημοσίου, με την ιδιότητα του εκφραστή της επιθυμίας των Παριανών να πετά το ασθενοφόρο – αεροπλάνο,
  • Τέλος, η καίρια εμπλοκή του υπουργού Γ. Ραγκούση με παρέμβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τις πτήσεις του Βελέντζειου αεροπλάνου – ασθενοφόρου της Πάρου…


…ΕΦΕΡΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!!

Εκτάκτως, φέρνουμε στη δημοσιότητα απόψε (23:00, 22/07/2011) αφού τώρα το εξασφαλίσαμε, αποστομωτικό έγγραφο με το οποίο προστατεύεται από τα τελευταία προβλήματα που αντιμετώπισε η λειτουργία του σκάφους.

Σημειώνουμε, ότι στην υπόθεση βοήθησαν και πρόσωπα, όπως η επικεφαλής της μειοψηφίας Γρ. Πρωτολάτη που λειτούργησε ως Παριανή στην υπόθεση και όχι ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης, συντασσόμενη με την άτυπη (και «ασύνδετη» πολιτικά, για να μην παρεξηγούμαστε) Παριανή ομάδα των παραπάνω που εργάστηκαν το τελευταίο διάστημα για τον κοινό σκοπό. Το αεροπλάνο μας.
Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που βοήθησαν στην υπόθεση, των οποίων το όνομα δεν έχουμε το δικαίωμα να αναφέρουμε προς το παρόν.

Ακολουθεί το κείμενο – εντολή:

(More …)