Προσφυγή για το σχέδιο (ΓΠΣ) στην Πάρο 

 

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 22|09|12

Αντισυνταγµατική και παράνοµη είναι η έγκριση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) τού δήµου Πάρου, που έγινε µε την – από 24.4.2012 – απόφαση τού Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου. Αυτό υποστηρίζουν εννέα κάτοικοι και οικοπεδούχοι της Πάρου, µε προσφυγή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Όπως υποστηρίζουν, µε την έγκριση του Γ.Π.Σ. υλοποιείται ουσιαστικά…
(More …)