Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

Advertisements

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

  Από την εφημερίδα “Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου” της 23|11|13

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

  Από την εφημερίδα “Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου” της 9|11|13

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

  Από την εφημερίδα “Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου” της 2|11|13

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

Από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 05|10|13

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

Από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 5|10|13

Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

Ζωγραφική γελοιογραφία του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 20|07|13

Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

Ζωγραφική γελοιογραφία του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 13|07|13

Ο Μιχάλης Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

Ζωγραφική γελοιογραφία του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 29|06|13