Tagged: Ακτοπλοϊκό Toggle Comment Threads | Συντομεύσεις πληκτρολογίου

 • paros | antiparos 17:25 on 06/04/2016 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , Ακτοπλοϊκό, , , ,   

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

  Εισήγηση του Γ. Βακόνδιου στη Νέα Δημοκρατία


  93656d7c8c40d333901c4fe289830e5c_XL

   

   

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΕΔΩ η εισήγηση του πολιτευτή Κυκλάδων της νέας Δημοκρατίας, Γ. Βακόνδιου, η οποία κατατέθηκε στον τομεάρχη βουλευτή κο Σίμο Κεδίκογλου. Αφορά τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις οι οποίες θα συζητηθούν στην αρμόδια ομάδα:

   

  «ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ
  Θέματα προς αντιμετώπιση:

  • Μειούμενος αριθμός πλοίων
  • Μεταφορικό κόστος, Επιχορηγήσεις
  • Δρομολογήσεις
  • Λιμενικές υποδομές


  ΜΕΙΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

  Η ακτοπλοΐα είναι συνυφασμένη με την καθημερινότητα των νησιωτών. Αποτελεί τη βασική υποδομή λειτουργίας των νησιών και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε οικονομική δραστηριότητα σε 100 κατοικημένα Ελληνικά νησιά. Σήμερα το 97% του μεταφορικού έργου εκτελείται μέσα από ελεύθερες δρομολογήσεις και μόνο το 3% από δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας.
  Παρόλα αυτά μια σειρά από παράγοντες οδηγούν στη δυσάρεστη εξέλιξη να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των δρομολογούμενων πλοίων.

  Οι κύριες αιτίες είναι:

  • Μείωση του μεταφορικού έργου λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Οι συσσωρευμένες ζημιές μιας δύσκολης τριετίας σε εισηγμένες και μη εταιρίες
  • Η απαξίωση της χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων
  • Οι δελεαστικές τιμές μεταπώλησης πλοίων σε εταιρίες εκτός Ελλάδας
  • Η επί σειρά ετών διατήρηση των υγρών καυσίμων σε απαγορευτικό ύψος
  • Οι ευκαιρίες δραστηριοποίησης πλοίων εκτός Ελλάδας χωρίς αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος

   Το σημαντικό είναι ότι η ακτοπλοΐα πρέπει να εξυπηρετήσει το απαιτούμενο μεταφορικό έργο με λιγότερα πλοία.

  Πρόταση:

  H εκπόνηση ενός μεσομακροπρόθεσμου σχεδίου μεταφοράς του κυρίως λιμανιού της ακτοπλοΐας από τον Πειραιά στο Λαύριο και την Ραφήνα. Προφανώς κάτι τέτοιο απαιτεί προγραμματισμό, συνεργασία με τις εταιρίες και σταδιακή εφαρμογή εξασφαλίζοντας ίση και δίκαια αντιμετώπιση των εμπλεκομένων.

  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται:

  • Τα νησιά έρχονται πιο κοντά στην Αττική. Με τα ίδια πλοία θα είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται περισσότερα δρομολόγια. Ταυτόχρονα μειώνεται η δαπάνη για καύσιμα ανά δρομολόγιο και καθίσταται δυνατή η μείωση των εισιτηρίων. Η μείωση του κόστους μεταφοράς σε συνδυασμό με την μείωση του χρόνου πρόσβασης στα νησιά θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την τουριστική και γενικά οικονομική ανάπτυξη των νησιών.
  • Απελευθερώνεται μεγάλο μέρος του λιμανιού του Πειραιά και διευκολύνεται η κρουαζιέρα.

  Αν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις σε 15 χρόνια το 50% των κρουαζιερόπλοιων θα είναι μεγέθους άνω των 300 μ., καταλαβαίνουμε ότι ούτως ή άλλως θα χρειασθεί πολύ σύντομα να αντιμετωπισθεί το θέμα ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

  Εξάλλου από την εποχή της κυβέρνησης Σαμαρά είχε τεθεί τέτοιο θέμα με την πιθανότητα δημιουργίας νέου λιμανιού κρουαζιέρας στο Ν.Φάληρο.

  • Η μεταφορά της ακτοπλοΐας θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου σε Αθήνα και Πειραιά, δεδομένου ότι με έναν καλό προγραμματισμό θα μεταφερθούν προς τις ανατολικές περιοχές της Αττικής οι μεταφορικές εταιρίες.

  Ταυτόχρονα θα υπάρξει περιβαντολλογικό πλεονέκτημα τουλάχιστον σε ότι αφορά τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.

  Προϋποθέσεις:

  • Ολοκλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δύο λιμανιών και εξέταση μορφών χρηματοδότησης μεταξύ εναλλακτικών όπως Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΣΔΙΤ ή παραχώρηση σε ιδιώτες.
  • Σύνδεση των δύο λιμανιών με μέσα σταθερής τροχιάς (προαστιακός, μετρό) που ούτως ή άλλως φθάνουν πολύ κοντά.
  • Μικρές βελτιώσεις οδικού δικτύουΣτην προτεινόμενη λύση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με κοινοτική δέσμευση τα πλοία της ακτοπλοΐας θα πρέπει να αλλάξουν το είδος του καυσίμου (πετρελαίου) ώστε να μειωθούν οι ρύποι. Το νέο καύσιμο υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει το κόστος καυσίμων κατά 50%!!!

   Εξάλλου είναι παραπάνω από βέβαιο ότι για τεχνικούς λόγους αλλά και λόγω κόστους μετασκευής κανένα από τα σημερινά δρομολογημένα πλοία δεν πρόκειται να οδηγηθεί στην χρήση LNG.


  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

  Σήμερα το κόστος μεταφοράς (εισιτήριο) επιβαρύνεται με εισφορές και τέλη υπέρ τρίτων με αποτέλεσμα να αυξάνονται υπέρμετρα οι ναύλοι.

  Εκτός του ότι η σημερινή πραγματικότητα λειτουργεί αποτρεπτικά στην ελκυστικότητα των νησιών, αυξάνει ουσιαστικά και το κόστος της καθημερινότητας των νησιωτών αλλά και την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών τουριστικών προορισμών.

  Σε συνδυασμό με την προηγούμενη πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε μείωση των ναύλων, η μείωση των επιβαρύνσεων των εισιτηρίων θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση του κόστους προϊόντων, με άμεσα θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί και ο ΦΠΑ επί των ναύλων.

  Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί το θέμα των επιχορηγήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτως ή άλλως υπάρχει και μια ανισορροπία στις κρατικές επιχορηγήσεις. Ενώ για τις χερσαίες μεταφορές οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι 260 εκατ. ευρώ ετησίως, για τις θαλάσσιες μεταφορές διατίθενται μόνο 75 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

  Επίσης θα πρέπει να επανεξετασθεί το καθεστώς επιδότησης δημόσιας υπηρεσίας. Σε ορισμένες γραμμές είναι προτιμότερο να επιδοτείται ο ναύλος παρά το δρομολόγιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι δυνατόν αξιόλογα πλοία να επεκτείνουν τα δρομολόγιά τους σε κάποια νησιά των άγονων γραμμών και οι νησιώτες να απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες.

  Με το σημερινό καθεστώς σε πολλές γραμμές υπάρχει εξασφαλισμένη κερδοφορία για την ανάδοχο εταιρία, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών και κατάργηση κάθε πιθανότητας ανταγωνισμού.

  Προφανώς ο στόχος μείωσης του μεταφορικού κόστους θα εξυπηρετηθεί καλύτερα με την πρόταση μεταφοράς της ακτοπλοΐας από το λιμάνι του Πειραιά.

  ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

  Για να εξυπηρετηθεί καλύτερα η αγορά και να δουλέψει καλύτερα ο τουρισμός θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική η ανακοίνωση των δρομολογήσεων από την αρχή του κάθε έτους και για το σύνολο αυτού.

  Θα πρέπει επίσης να μελετηθεί σε συνεργασίας με τον ΣΕΕΝ η δημιουργία γραμμών «κορμού» με τις οποίες θα συνδυάζονται προγραμματισμένες ανταποκρίσεις σε μικρότερους προορισμούς.

  Τα δρομολόγια των ανταποκρίσεων θα πρέπει να αφορούν ελεύθερα αλλά και επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά δρομολόγια αλλά και εναλλακτικά μεταφορικά μέσα όπως π.χ. τα υδροπλάνα.

  Επίσης θα πρέπει να μεταβληθεί το καθεστώς και η ευθύνη εκτέλεσης δρομολογίων να ανατίθεται σε εταιρία και όχι συγκεκριμένο πλοίο.

  Συμβουλευτικό ενδεχομένως και εποπτικό όργανο στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της κάθε εταιρίας μπορεί να είναι το ΣΑΣ το οποίο επιβάλλεται να αναβαθμισθεί.

  Το ΣΑΣ θα πρέπει να έχει και την ευθύνη γνωμοδότησης για καθυστερημένες, έκτακτες ή εποχιακές δρομολογήσεις.

  Τέλος θα πρέπει να επανεξετασθεί το αναχρονιστικό καθεστώς «του απογορευτικού» με γνώμονα το καθεστώς της Αδριατικής.

  ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

  Η συντριπτική πλειοψηφία των λιμανιών της νησιωτικής χώρας είναι προβληματική.
  Αδιάψευστος κριτής είναι η ένωση πλοιάρχων.
  Τα προβληματικά λιμάνια δεν είναι μόνο επικίνδυνα. Αποτελούν και παράγοντα υστέρησης της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών και αιτίες ταλαιπωρίας νησιωτών και τουριστών.

  Ταυτόχρονα τροχοπέδη αποτελούν τα πολλά δημοτικά λιμενικά ταμεία.
  Είναι γνωστό ότι το Ελληνικό κράτος θα έχει μεγάλη δυσκολία να χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες λιμενικές υποδομές σε δεκάδες νησιά, ενώ εκλείπει σχεδόν άμεσα η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

   

  0104e676b8a1aa1c2f3724f683cd59ad1

  Ο Γιώργος Βακόνδιος

  Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα προτείνεται:

  • H οργανωτική συνένωση λιμανιών όπου είναι δυνατόν σε ενιαία δομή με την μορφή Α.Ε. (π.χ. Πάτρα – Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα).
  • Η παραχώρηση σε εταιρίες κρουαζιέρας ή ακτοπλοΐας χερσαίων χωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να χρηματοδοτήσουν υποδομές. Κάτι τέτοιο έγινε στην Βενετία με χρηματοδότηση από Ελληνικές εταιρίες!!!
  • Η συνεννόηση λιμενικών ταμείων για τη δημιουργία ισχυρότερων σχημάτων και η μετατροπή τους σε ανώνυμες εταιρίες με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.
  • Η απευθείας ιδιωτικοποίηση ορισμένων λιμανιών που χρήζουν μεγάλων επενδύσεων και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
  • Η απλούστευση του νομικού πλαισίου οικοδομικής δραστηριότητας στις χερσαίες ζώνες των λιμανιών ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα ακίνητη περιουσία αλλά και να γίνει εφικτή η ανάθεση υποδομών εξυπηρέτησης σε ιδιώτες».entipa_mauro_290514

   

   

   
 • paros | antiparos 21:40 on 16/10/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , Ακτοπλοϊκό, Δήμος Θήρας, , , Θηρασιά, , , , , , επιδότησης   

  ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ | Κατάργηση επιδότησης του δρομολογίου Θήρας – Θηρασιάς 

  Καλείται σε ετοιμότητα Πάρος και Αντίπαρος


  thira_thirasia

  ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ να κάνουμε την κριτική, την ανάλυσή και την πρόβλεψη μας στην ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γ. Μαχαιρίδη για την σκοπιμότητα της επικοινωνιακής του τακτικής των τελευταίων ημερών για τα ζητήματα ακτοπλοΐας, και η πρώτη επιβεβαίωση μας ήρθε με ανακοίνωση του βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιου που αφορά την κατάργηση επιδότησης του δρομολογίου που συνδέει τη Σαντορίνη με τη Θηρασιά. Για όσους δεν το γνωρίζουν …
  (More …)

   
 • paros | antiparos 21:00 on 16/10/2013 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: περικοπές δρομολογίων, , Ακτοπλοϊκό, , , , , ,   

  ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Περιφερειάρχης Γ. Μαχαιρίδης: Έβγαλε λόγο εναντίον των μνημονιακών πολιτικών που στηρίζει 

  … και μάλιστα, προς ακατάλληλους αποδέκτες

  Blue-Star_sto_limani
  ΣΤΙΣ 15|10 το γραφείο του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γ. Μαχαιρίδη δημοσιοποίησε το περιεχόμενο της τοποθέτησής του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του τελευταίου Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ). Ωστόσο, στο σχετικό κείμενο παρατηρείται ότι ο περιφερειάρχης ζητούσε από ένα συμβούλιο που διαχειρίζεται εισηγητικά τα δρομολόγια των πλοίων, να βρεθούν χρήματα για να μην κοπούν εκ νέου δρομολόγια για τα νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Αυτά τα θέματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κυβέρνησης, στην οποία μετέχει και το ΠΑΣΟΚ, κόμμα στο οποίο ανήκει ο κ. Γ. Μαχαιρίδης, με την σημαία του οποία μάλιστα, εξελέγη κατά της περιφερειακές εκλογές του 2010…

  (More …)

   
 • paros | antiparos 12:00 on 08/12/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: Ακτοπλοϊκό, , , Ρεπορτάζ από το φύλλο της 1 Δεκεμβρίου 2012,   

  Το Ακτοπλοϊκό | Οι Εξελίξεις, οι «παίκτες», οι αποφάσεις 

  399142_237481526356781_1546761108_n

  Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 1|12|12

  Στις 26|11 πραγµατοποιήθηκε στη Σύρο και τη Ρόδο µε παράλληλη ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός ήταν η προετοιµασία του οργάνου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που πρόκειται το αµέσως επόµενο διάστηµα να ενταθούν δραµατικά στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών του Νοτίου Αιγαίου και φυσικά των Κυκλάδων, ακόµα και της γραµµής της Παροναξίας.

  Για το ίδιο θέµα συνεδρίαση και το δηµοτικό συµβούλιο Πάρου στις 29|11 (σ.σ: Θα αναρτηθεί ειδικό ρεπερτάζ στη συνέχεια).
  Επί της ουσίας…

  (More …)

   
 • paros | antiparos 15:41 on 27/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: προβλημα, Ακτοπλοϊκό, , , , ,   

  Τοποθέτηση Νίκου Συρμαλένιου στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου για το θέμα της ακτοπλοΐας 

  Ο Ν. Συρμαλένιος κατάθεσε την αναφορά εκπροσώπου Δημάρχων Κυκλάδων στη Βουλή
  Στην τοποθέτηση του στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στις 26/11, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων Νίκος Συρμαλένιος, μεταξύ άλλων, τόνισε:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 10:04 on 26/11/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: Ακτοπλοϊκό, , ,   

  Αλλαγές στην ακτοπλοΐα με τον νέο χρόνο | Που το πάνε το καράβι; 

   

   

   

  Ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 10|11|12

  Ερωτηματικά για τη νησιωτική πολιτική

  Είναι γνωστό σε όλους τους κατοίκους των νησιών πως από τη στιγµή που ανακαλύφθηκε στη χώρα µας ότι «λεφτά δεν υπάρχουν» οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έκλεισαν τα παλιά υπερκέρδη τους στο σεντούκι, άρχισαν να κόβουν δροµολόγια, άρχισαν αυξήσεις και στις τελευταίες εκλογές έδωσαν «ρέστα» για να παραµείνουν στη διαχείριση της εξουσίας οι εκπρόσωποι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

  Από την άλλη, οι νησιώτες το καλοκαίρι που πέρασε «γεύτηκαν» για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια τι θα πει να µην υπάρχουν δροµολόγια για να µπορεί να αποτελεί ένα νησί επιλογή για έναν τουρίστα. Ένιωσαν τι θα πει να είναι πανάκριβη η µετακίνηση για µία οικογένεια προς…
  (More …)

   
 • paros | antiparos 16:34 on 02/08/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: , Ακτοπλοϊκό, , , , ,   

  Συναντήθηκαν Αντιπεριφερειάρχης και Υπουργός Ναυτιλίας και συμφώνησαν ότι θα τα ξαναπούν… 


                                                        

  Με ανακοίνωσή του το γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Πουσσαίου ανημέρωσε τα ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ότι ο κ. Πουσσαίος συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Ναυτιλίας του επανασυσταθέντος Υπουργείου Ναυτιλίας, κ. Κ. Μουσουρούλη. Η συνάντηση πραγματο ποιήθηκε την Τρίτη 31.07.12. Ακολουθεί η ανακοίνωση:
  (More …)

   
 • paros | antiparos 15:19 on 03/04/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: Ακτοπλοϊκό, , , , , , ενημέρωση Γ. Μαχαιρίδη   

  Δεν θα γίνει κανένα κέντρο μεταναστών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου | ΦΠΑ νησιών | ακτοπλοϊκό 

  Με την επισήμανση ότι «οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας δεν συνιστούν “προνομιακό καθεστώς” (preferential regime) για τα νησιά μας, άρα δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από την τρόικα», ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδριάζει…

  (More …)

   
 • paros | antiparos 16:04 on 17/03/2012 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: Blue Star Ferriew, Ακτοπλοϊκό, , Αννα Διαμαντοπούλου, , , Συνάντηση υπουργών με ΠΝΟ για την απεργία στα λιμάνια από Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012   

  Συνάντηση ομάδας υπουργών με την ΠΝΟ αυτή τη στιγμή για τις απεργίες | Άννα δώσε παροχές σε φωτοτυπία! 

  Σήμερα 17/3 το μεσημέρι συναντώνται στην Ακτή Βασιλειάδη οι υπουργοί Ανάπτυξης, Εργασίας και Υγείας με τους εκπροσώπους της ΠΝΟ προκειμένου να βρεθούν λύσεις στο παρά πέντε των επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου. Αναμένονται εξελίξεις τις οποίες και θα σας μεταφέρουμε.

   
 • paros | antiparos 09:32 on 01/02/2011 Μόνιμος σύνδεσμος | Απάντηση
  Tags: Ακτοπλοϊκό,   

  Ελληνική Ακτοπλοΐα: Βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη του Τουρισμού 


  Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, συνάντηση, υπό την Προεδρία της Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κα Ελπίδα Τσουρή, μεταξύ εκπροσώπων του ΗΑΤΤΑ και της Επιτροπής για την Ακτοπλοΐα, τη Νησιωτική Πολιτική και το Θαλάσσιο Τουρισμό που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.
  Ο ΗΑΤΤΑ, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό του κ. Γιώργο Τελώνη και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκο Βισβίκη, κατέθεσε τις εμπεριστατωμένες απόψεις και προτάσεις του σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
  – Τουριστική Ανάπτυξη, Διασύνδεση Νησιών
  Έγκαιρος προγραμματισμός και τήρηση δρομολογίων, ομαλή σύνδεση και διασύνδεση μεταξύ των νησιών και επίλυση των προβλημάτων των άγονων γραμμών, ώστε να εξυπηρετηθούν επαρκώς οι
  παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες

  (More …)

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Απάντηση
e
Αλλαγή
o
Show/Hide comments
t
Πήγαινε στην κορυφή
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Ακύρωση
Αρέσει σε %d bloggers: