Λεφτά για ανακαινίσεις δημοτικών κτηρίων

Διαβάζει κανείς;

xestravosou main

Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διακινήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας 13/10 ανακοίνωση για να προετοιμάζονται αρμόδιοι σε δήμους που έχουν ακίνητα με κτήρια που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τουριστικά, εφόσον χρηματοδοτηθεί η ανακαίνισή τους.
Όπως για παράδειγμα ο Δήμος Πάρου έχει στην διάθεσή του τις πρώην εγκαταστάσεις ξενώνων στην Νάουσα.

“Αλιεύσαμε” την σχετική ανακοίνωση και την δημοσιεύουμε με σκοπό να αξιοποιηθεί έγκαιρα από τους αρμόδιους στην Πάρο, μιας και συνήθως “ψάχνονται” να χαλάσουν έτοιμο δημοτικό χρήμα ή να “ξεπουλήσουν” σε ημετέρους και μη…


Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Δικαιούχοι της Πρόσκλησης
Δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόσκλησης είναι οι ΟΤΑ Α’ βαθμού της Χώρας

2, Περιεχόμενο και στόχος της Πρόσκλησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων ανακατασκευής, αναστήλωσης αποκατάστασης και επανάχρηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων. Στο συγκεκριμένο κτιριακό δυναμικό, ενδεικτικά, εντάσσονται:

 • Βιομηχανικά Κτίρια,
 • Ανενεργά ΞΕΝΙΑ
 • Ανενεργά Νοσοκομεία
 • Στεγασμένες Αγορές,
 • Αποθήκες,
 • Στεγασμένες Στοές,
 • Δημοτικά Λουτρά,
 • Δημοτικά Σφαγεία,
 • Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις,
 • Δικαστικά Μέγαρα
 • Άλλα κτίρια, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας

Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα α) την ανάδειξη των κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και β) την ουσιαστική αναζωογόνηση και την αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικές / τουριστικές περιοχές. Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν θα πρέπει όχι απλώς να διατηρούν το κτίριο αλλά να μην αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του χαρακτηριστικά και θα πρέπει να γίνεται χρήση εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον καθώς και υιοθέτηση των βιοκλιματικών αρχών αρχιτεκτονικής. Πιο ειδικά, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων καθώς και σχετικά παραδείγματα.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή, αναστήλωση αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ετών.
 • το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.).
 • το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό.
 • Η χρήση που θα επιλεγεί να διασφαλίζει την λειτουργία του κτιρίου για τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες / εβδομάδα και οκτώ (8) μήνες / χρόνο.


4. Οικονομικά Στοιχεία της Πρόσκλησης

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης θα ανέρχεται στα 30.000.000 ευρώ. Κάθε δήμος δύναται να χρηματοδοτηθεί με μέγιστο ποσό 2.5 εκατ €.
Η πρόσκληση θα ανακοινωθεί μέσα στον Οκτώβριο και αναμένεται να ανοίξει για ηλεκτρονικές υποβολές στις αρχές Δεκεμβρίου 2017.