ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

• Διαδικτυακή πλατφόρμα είναι έτοιμη να εξυπηρετήσει όλους τους νησιώτες, ακόμη και του πιο απομακρυσμένου νησιού
3

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνεργάστηκαν ώστε να δημιουργηθεί μία υποσελίδα στην κρατική πλατφόρμα που υπάρχει για την λειτουργία του δημόσιου τομέα, από όπου θα παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στους πολίτες όλων των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΜΠΑΡΔΟΣ_ΧΡΗΣΤΟΣΟ Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Μπάρδος, πολιτικός προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παρουσίασε στις 8|12 την ιστοχώρο ο οποίος θα λειτουργεί στη διεύθυνση: http://www.5114.syzefxis.gov.gr
Ο σύνδεσμός της (link) θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου http://www.pnai.gov.gr

Η διαδικτυακή πλατφόρμα που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων των υπηρεσιών που παρέχουν οι δύο Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, αυτοματοποιεί τις διαδικασίες πληροφόρησης, ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και παροχής εγγράφων, τα οποία ο χρήστης μπορεί να «κατεβάσει» να συμπληρώσει και να υποβάλει, χωρίς να χρειαστεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες, ούτε καν τηλεφωνικά.

bannerB300X250