Δημαιρεσίες 13:00 | Ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους ο Κωβαίος

Χρ. Χριστόφορος και Δ. Σαρρή

antidimarxoi_parou

ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ και τις αρμοδιότητες τους ανακοίνωσε ο δήμαρχος Πάρου πριν λίγη ώρα κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας.
Αντιδήμαρχος οικονομικών, τουρισμού, νέων τεχνολογιών αναλαμβάνει ο Χρήστος Χριστόφορος.
Αντιδήμαρχος για θέματα ποιότητας ζωής αναλαμβάνει η Δ. Σαρρή.

Οι θέσεις αυτές είναι έμμισθες. Ο Μ. Κωβαίος έχει το δικαίωμα να αναθέσει καθήκοντα αντιδημάρχου και σε ένα ακόμη πρόσωπο, όμως θα είναι άμισθος.

entipa_mauro_290514