ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

Α, ο Χρήστος πάντα ξηγιέται σπαθί σ’ αυτά (και σε τέτοιες περιπτώσεις … μόνο)!

 

blaxogiannis_anakoinvsi_foto_grey_2

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1:Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού: Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2014.
Θέμα 2: Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια:
α) λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, β) ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων.
Θέμα 3:Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου.
Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου 2014 στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την
καθαριότητα των οικισμών Δήμου Πάρου.
Θέμα 5: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαΐου 2014 στην εταιρεία «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.

entipa_mauro_290514