ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ | ΘΕΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

1-kyani 015Προσλήψεις στο Λιμενικό

 

ΑΠΟ ΤΟ Λιμεναρχείο Πάρου δημοσιοποιήθηκε σήμερα ανακοίνωση που αφορά στην προκήρυξη θέσεων για το Λιμενικό Σώμα. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:
«Διαγωνισμός Κατάταξης Δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών- γυναικών ) έτους 2014.
1.- Ανακοινώνεται, ότι με την αριθ. φακ: 221.10-2/2014, αριθ. Σχ. 5508/23-05-2014 Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., προκηρύχτηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εκατόν δέκα (110) δόκιμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2.- Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) , καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΠ-7ΤΗ, από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. –
Ο Λιμενάρχης
Πλωτάρχης Λ.Σ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αντώνιος«>