Ανακοίνωση του Πανεπιστημίαου Αιγαίου

PA250046Μεταπτυχιακό στον τουρισμό

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

– Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
– Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)
μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 13 Ιουνίου 2014 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος, τηλ. : 22710-35322, 22710-35323, φαξ : 22710-35329,
e-mail: mstath@aegean.grhttp://www.chios.aegean.gr/tourism