Σεμινάριο για Ξενοδόχους το Σάββατο 3 Μαΐου

Νέο Φορολογικό και προβολή

1

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Ξενοδόχων Πάρου έχει οργανωθεί εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση των μελών του επάνω σε θέματα αλλαγών στον φορολογικό νόμο που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και για ζητήματα επιβοήθησης marketing και προβολής. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:
«Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε δωρεάν τα παρακάτω σεμινάρια, το Σάββατο 3 Μαΐου, στην αίθουσα Αρχίλοχος, στην Παροικιά Πάρου.

logo_enosi_xenodoxon

16:00 – 17:00
1ο Σεμινάριο:
Παρουσίαση από τον πρόεδρο Λογιστών Πάρου κο. Γ. Παντελαίο των αλλαγών του νέου φορολογικού νόμου που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις (π.χ. βιβλίο πόρτας, καταγραφή εργαζομένων, κλπ).

17:00 – 20:00
2ο Σεμινάριο:
Τεχνικές προώθησης των τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και τρόποι μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων.
Εισηγητής: κος Σπ. Γιαννιώτης, Διευθυντής σπουδών AT&D Center

Θεωρούμε ότι τα παραπάνω είναι πολύ σημαντικά και συνιστούμε σε όλους τους συναδέλφους και όσους απασχολούνται στον τουριστικό τομέα να τα παρακολουθήσουν.
Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου».

20140401-111527.jpg