Κώλυμα τα χρέη στους Δήμους και τις δημοτικές εταιρείες τους για τους υποψήφιους

ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ;

deyap_foto

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στη ΔΕΥΑΠ προφανώς με αφορμή την έναρξη δημοσιοποίησης των ονομάτων που θα είναι υποψήφιοι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές από τους διάφορους συνδυασμούς, κυκλοφόρησαν ανακοίνωση για να υπενθυμίσουν ότι αποτελεί κώλυμα και αιτίας έκπτωσης του αξιώματος η οφειλή χρηματικών ποσών προς τους δήμους ή τα νομικά πρόσωπα τους.

Είναι βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Πάρου όλο και κάτι θα έχουν δει, δεν μπορεί …
Καλλικράτης – Άρθρο 15
Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών
1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του δήμου, καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσής του (Δ.Ε.Υ.Α.) και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεών του.

20140401-110322.jpg