ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Συνεδριάσεις, τα θέματα

 

Δύο συνεδρίασεις ανακοίνωσε για την προσεχή εβδομάδα το ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου. Ακουλουθούν τα θέματα:ceb7-ceb2ceb5ceb2ceb1ceb9ceb1-ceb5cebbcf80ceb9ceb4ceb1

Α) Τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία του (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 2: Ανάληψη και διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3: Απόφαση ανάληψης και διάθεσης δαπάνης πολυετούς διάρκειας.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας για την εκπόνηση μελετών έργου «Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής επιβατών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κεντρικού λιμένα Παροικίας».
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας έργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων».
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση τελικού Α.Π.Ε,1ο ΠΚΤΜΝΕ και παράταση συνολικής προθεσμίας. περαίωσης για το έργο «Πλακόστρωση παραλιακής οδού αλιευτικού καταφυγίου Αλυκής».
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση τελικού Α.Π.Ε και παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεις για το έργο «Βελτίωση χερσαίου χώρου λιμένος Πούντας (κατασκευή φυλακίου Λ.Σ, στέγαστρο αναμονής, WC, διαγραμμίσεις κλπ).
ΘΕΜΑ 8: Προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου « Αποκατάσταση επιφάνειας δαπέδου Νο2 προβλήτας λιμένος Παροικίας».
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση προσφορών για την μεταφορά αποβλήτων.

Β) Δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2012.
ΘΕΜΑ 2: Απόφαση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3: Απόφαση επανάληψης, ημερομηνίας και όρων διαγωνισμού έργου «Κατασκευή ενιαίας ράμπας στην κεντρική προβλήτα λιμένος Παροικίας και τοποθέτηση προσκρουστήρων».
ΘΕΜΑ 4: Απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών σε Ν.Π.Ι.Δ για την φύλαξη λιμένος Παροικίας σύμφωνα με τον ΚΑΝ 725/2004 ΕΕ (ΣΑΛΕ).
ΘΕΜΑ 5: Απόφαση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

 

20140401-111527.jpg