ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, τα θέματα

dim_simboulio

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14/04/2014 και ώρα 16.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου “Προμήθεια εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α Πάρου-Αντιπάρου”.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου “Προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος δημοτικών ενοικιαζομένων ποδηλάτων”.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση μελέτης του έργου “Συντήρηση κτιρίου Σχολής Μουσικής”.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση χωροθέτησης μονάδας ζυθοποιΐας.
ΘΕΜΑ 5:
Έγκριση τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου”.
ΘΕΜΑ 6:
Έγκριση μελέτης και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου”.
ΘΕΜΑ 7:
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο “Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου”.
ΘΕΜΑ 8:
Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή του τακτικού ελέγχου ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Πάρου για την οικονομική χρήση 2013.
ΘΕΜΑ 9:
Αίτημα της STRATOS APARTMENTS S.A για γνωμοδότηση λειτουργίας γραφείου ενοικιάσεως μοτοσικλετών άνω των 50 cc.
ΘΕΜΑ 10:
Αίτημα Καβάλη Γεωργίου του Δημητρίου για επανεξέταση διαμόρφωσης πεζοδρομίου στο λιμάνι της Παροικίας Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 11: Απόφαση κατανομής χρηματοδότησης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων.

20140401-110322.jpg