ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 4η Απριλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικίαγια συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 (με αρ.40917/09-11-2012 εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών και αρ.5 ν.4089/26-10-2012).
Θέμα 3ο Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (αποθήκης) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Πάρου.
Θέμα 4ο Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας του Δήμου Πάρου.
Θέμα 5ο Έγκριση μελέτης – Προκήρυξη και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τη φόρτωση και μεταφορά μπαζών – φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων για το έτος 2014.
Θέμα 6ο Έγκριση μελέτης – Προκήρυξη και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δήμου Πάρου.
Θέμα 7ο Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.
Θέμα 8οΈγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2014 στην εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών Δ-Πάρου.
Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2014 στην εταιρεία «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.
Θέμα 10ο Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας στο Δ-Πάρου.

20140401-110322.jpg