ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, τα θέματα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 07/04/2014 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την dim_sym_parouσυζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Παραχώρηση απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση αγοράς από Δήμο Πάρου του κτιρίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρχιλόχου στη θέση Αγία Μαρίνα.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση αγοράς ακινήτου Αγροτικού Συνεταιρισμού στον οικισμό Αλυκή Δημοτικού Διαμερίσματος Αγκαιριάς Δήμου Πάρου (κτίριο ΚΑΠΗ).
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ.
ΘΕΜΑ 5ο: Αίτημα Κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου για παραχώρηση εκτάσεων προς εκγύμναση σκύλων.
ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα επαναχάραξης αιγιαλού & παραλίας στο Πίσω Λιβάδι Πάρου.
ΘΕΜΑ 7ο: Άδεια εκτέλεσης εργασιών για την υπογείωση επίτοιχου δικτύου χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ.
ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών στο Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχουσες κολώνες της ΔΕΔΔΗΕ στην Παροικία, Νάουσα και Κώστο Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός υπευθύνου του έργου «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών ΜΑΝ» Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 11ο: Αίτημα Μακρή Κων/νου για βεβαίωση πλάτους & κοινοχρήστου οδού.
ΘΕΜΑ 12ο: Αίτημα Γκέρσον Ράβιντ για βεβαίωση πλάτους & κοινοχρήστου οδού.
ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή μέρους βεβαιωμένου προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2011.
ΘΕΜΑ 14ο: Διαγραφή τελών & βεβαιωμένων ακαθαρίστων εσόδων & τελών διαμονής παρεπιδημούντων έτους 2008 (ιδ. αρθ. 174 Ν. 3463/2006).
ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση απόφασης με αριθ. 425/2013 σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΘΕΜΑ 16ο: Ενημέρωση για την διαχείριση του υδάτινου δυναμικού & λήψη σχετικής απόφασης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς νήσου Πάρου.
ΘΕΜΑ 18ο:Σύνδεση με Ο.Κ.Ο. του έργου «Νηπιαγωγείο Νάουσας Πάρου».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση φιλοξενίας δημοσιογράφων τηλεοπτικών συνεργείων & προσκεκλημένων τουρισμού.
ΘΕΜΑ 20ο: Δέσμευση πιστώσεων & ανάληψη υποχρεώσεων.
ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση για απόδοση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χρηματοδότησης για Σχολικούς Τροχονόμους.
ΘΕΜΑ 22ο: Αίτημα κατοίκων περιοχής Κάμπου Πούντας της Δημοτικής Κοινότητας Παροικίας Δήμου Πάρου σχετικά με κοιμητήριο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.
ΘΕΜΑ 23ο: Παραχώρηση κτιρίου υποστήριξης στο «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στην Νάουσα Πάρου».
ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 25ο: Αίτημα ΝΟΠ για εγκατάσταση γηπέδου beach volley στις δημοτικές ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στα Λιβάδια Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση φακέλου μελέτης «Επικαιροποίηση στατικής μελέτης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου».
ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση για προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Μέτρα αντιστήριξης για την προστασία αγροτικής οδού παραπλεύρως του ΧΑΔΑ Νάουσας».
ΘΕΜΑ 28ο: Αίτημα ΑΟΠ σχετικά με αντιμετώπιση προβλημάτων αθλητικών χώρων Δήμου Πάρου.

20140401-111527.jpg