ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής, τα παράξενα και τα θέματα

antiparos

Η πανικόβλητη δημοτική αρχή Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκη δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση: «Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/04/2014 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2014 για το έργο «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ – βόλεϋ του Δημοτικού σχολείου & Γυμνασίου».
2. Διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού 2014 για την «Προμήθεια μονάδων παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού». 3. Σύνταξη Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014».

Ωστόσο, στη συνέχεια η δημοτική αρχή, απέσυρε τα δύο πρώτα θέματα και κράτησε μόνο το τρίτο. Η αντιπολίτευση παρακολουθεί;

«Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, την Παρασκευή 04/04/2014 και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.Σύνταξη Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014».

20140401-110322.jpg