ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου, τα θέματα

dimotiko_antiparou

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 07-04-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής και ορισμός τέλους για τον καθορισμό των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που παραχωρούνται για χρήση.
 2. Αλλαγή μέλους Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Διενέργεια προμήθειας ταινιών μαρμάρου για την πλακόστρωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Αντιπάρου.
 4. Έγκριση μελέτης και έγκριση περαιτέρω διαδικασιών για την «παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής και Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου Αντιπάρου».
 5. α) Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος και β) διάθεση πίστωσης σε κωδικό αριθμό εξόδων .
 6. Ανανέωση ετήσιων συνδρομών σε εφημερίδες για το έτος 2014.
 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εκτυπωτικού μηχανήματος.
 8. Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου 7 «προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων Ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των ΑΣΑ του Δήμου Αντιπάρου (κωδ. ΟΠΣ 389629)
 9. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014.

  20140401-111527.jpg