Ενημέρωση για πρόγραμμα καταπολέμησης ανεργίας

 topsa_foto

Μία πρώτη «ενημερωτική εσπερίδα» αναφορικά με την πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου» θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 17η Μαρτίου  2014, από τις 18:00 έως 20:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του εμπορικού συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, με θέμα την ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων από την τοπική κοινωνία. Δηλαδή εκείνων των συμπολιτών μας που θα θελήσουν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θα αρχίσει να λειτουργεί στην Πάρο…
Στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» είναι η προετοιμασία και η προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 60 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα με την:
– Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),
– Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ),
– Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας και Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ενημέρωση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και προωθείται δια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης δια μέσου του Δήμου Πάρου, των νομικών του προσώπων και του εμπορικού συλλόγου ως κοινωνικού εταίρου του οποίου τη συμμετοχή προβλέπει η προϋπόθεση του προγράμματος.

20140301-092227.jpg