Τροπολογία του ΚΚΕ για τα χρέη ΟΑΕΕ κλπ των μικρομεσαίων


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ κατάθεσε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή το ΚΚΕ προκειμένου να ψηφισθούν ειδικές διάταξης ανακούφισης και επιστροφής σε καθεστώς ασφάλισης των επαγγελματιών που εξαιτίας της κρίσης αδυνατούν εδώ και καιρό να πληρώσουν τα ασφαλιστικά τους ταμεία και έχουν βγει εκτός συστήματος, ανασφάλιστοι.  Τελικά, οι κομμουνιστές όχι μόνο δεν μας πήραν τα σπίτια, αλλά ενδιαφέρθηκαν και για την ασφάλιση των μικρομεσαίων ιδιωτών, μικροκαταστηματαρχών, αυτοαπασχολούμενων κλπ,  την οποία κατάργησαν οι νεοφιλελεύθεροι δεξιοί «πατριώτες» της ΝΔ μαζί με τους «σοσιαλιστές» του ΠΑΣΟΚ. Ακλουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π. δ. 318/1992 (Ά161) και λοιπές ρυθμίσεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται σήμερα χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι  ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ, τον ΟΑΕΕ καθώς και οι φτωχομεσαίοι αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, καθώς  βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και γι’ αυτό απειλούνται με κατασχέσεις,   επιβαρύνονται με πρόστιμα και προσαυξήσεις, αδυνατούν να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας μένοντας ακάλυπτοι από υγειονομική περίθαλψη, στερούμενοι  ακόμη και αυτών των ελάχιστων παροχών που έχουν απομείνει.

Η κατάσταση αυτή δεν διαμορφώθηκε τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα της  πολιτικής που μεταφέρει τα βάρη της κρίσης στα λαϊκά στρώματα για να σωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου, με την λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων, την δυσβάστακτη  φοροεπιδρομή  και τα χαράτσια, την στιγμή που η ανεργία και υποαπασχόληση παίρνει όλο μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι ακόμη το  αποτέλεσμα της πολιτικής της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς που οδηγεί στην εξουθένωση πλατιά στρώματα των αυτοαπασχολούμενων, όπως είναι επίσης και το αποτέλεσμα της αντιαγροτικής πολιτικής που οδηγεί στο ξεκλήρισμα την φτωχής και μεσαίας αγροτιάς. Για την σημερινή  κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι. Τα αποθεματικά τους λεηλατήθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες για να στηριχθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη

Οι αρνητικές για τους εργαζόμενους αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα που μεθοδικά προωθείται όλα αυτά τα χρόνια με τους  γνωστούς νόμους (Σιούφα-Ρέππα-Πετραλιά–Λοβέρδου) διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, είναι απόρροια της στρατηγικής που ακολουθείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κεφαλαίου, με απαλλαγή του κράτους από υποχρεώσεις του για στήριξη των ασφαλιστικών ταμείων, την μείωση της φορολογίας και του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους των μεγάλων επιχειρήσεων. Απόρροια αυτής της στρατηγικής είναι οι δυσβάστακτες  αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας την αρχή από τους ασφαλισμένους μετά την 1-1-1993, η παράταση του εργάσιμου βίου, η μείωση των συντάξεων και των παροχών υγείας  – πρόνοιας. Γι’ αυτό σταθερή και αμετακίνητη θέση  του ΚΚΕ είναι η κατάργηση όλων αυτών  των νόμων που προώθησαν αυτές τις ρυθμίσεις.

Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Αυτά που αφαιρέθηκαν από τον λαό  τα προηγούμενα χρόνια δεν πρόκειται να ξαναδοθούν πίσω. Η φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης θα συνοδευθεί με την συνέχιση της επίθεσης στα λαϊκά δικαιώματα, όπως δείχνει και η εμπειρία των άλλων χωρών.
Τα προβλήματα αυτά θα βρουν την λύση στα πλαίσια μιας άλλης οργάνωσης της κοινωνίας που δεν θα κινείται με κριτήριο το κέρδος, οι εργαζόμενοι θα γίνουν ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν, για να αναπτυχθούν στα πλαίσια του κεντρικού σχεδιασμού  οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας  μας,  με κριτήριο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών.
Στην κατεύθυνση αυτή και για να υπάρχει άμεση ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων στο ΕΤΑΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ,  η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ προτείνει την παρακάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων π. δ. 318/1992 (Ά161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Άρθρο 1ο
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα και κανενός είδους προσαυξήσεις τις ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων  στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ  που δεν έχουν πληρωθεί λόγω οικονομικής αδυναμίας. Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί διαγράφονται. Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.

Άρθρο 2ο
Απαγορεύεται η  με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των απαιτήσεων από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές  των ασφαλισμένων  στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ   στο Κέντρο Είσπραξης  Ασφαλιστικών  Οφειλών  και σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Απαγορεύεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των  ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ για  την είσπραξη των οφειλόμενων  ασφαλιστικών τους  εισφορών.
Από την ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι εργοδοτικές εισφορές.

Άρθρο 3ο
Το βιβλιάρια ασθενείας  των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, τον ΟΑΕΕ  και στον ΟΓΑ που αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, θεωρούνται χωρίς καμία προϋπόθεση  και συνεχίζεται η ασφαλιστική κάλυψη όλων των  άμεσα  ασφαλισμένων και των προστατευόμενων προσώπων.

Άρθρο 4ο
Καταργούνται όλοι οι νόμοι και οι κανονιστικές διατάξεις  που επιβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές  στους νέους ασφαλισμένους από το 1-1-1993 και εντεύθεν.

Άρθρο 5ο
Το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει εντόκως στα ασφαλιστικά ταμεία τις ζημιές που έχουν υποστεί από την δέσμευση των αποθεματικών τους με χαμηλό επιτόκιο, τις τοποθετήσεις σε μετοχές και άλλα χρηματιστηριακά προϊόντα καθώς και τις ζημιές από το κούρεμα των ομολόγων.

Αθήνα  21.02.2014
Οι Προτείνοντες Βουλευτές
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ, ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ.

20131115-161657.jpg