Λιμεναρχείο: Πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή

limenarxeio_parou

Το Λιμεναρχείο Πάρου – Αντιπάρου προσπαθεί να οργανώσει εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας από έκτακτα περιστατικά (σεισμοί, ναυάγια κλπ). Πρόκειται για οργάνωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για νησιωτικές περιοχές, χωρίς τέτοια προετοιμασία και εκπαίδευση των πολιτών, είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν προκύψει μία θεομηνία ή κάποιο ατύχημα.
Ακολουθεί κείμενο οδηγιών για τους πολίτες:  1. Στα πλαίσια της επικαιροποίησης του τοπικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης της Υπηρεσίας μας, προσκαλούμε τους κατοίκους του Δήμου Πάρου και Αντιπάρου όπως δηλώσουν  ενεργό συμμετοχή στην εθελοντική ομάδα της Λιμενικής Αρχής Πάρου με απώτερο σκοπό την  συνδρομή τους σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Για επικοινωνία:
Πληροφορίες: Σμ/ρος Λ.Σ. ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ Ι., Επ/στης Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Α.
Τηλέφωνο: 2284021240
FAX: 2284027144
e-mail: paros@hcg.gr
2. Επιπροσθέτως παρακαλούνται οι  ιδιώτες οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους  σκάφη (αλιευτικά-τουριστικά-αναψυχής),  γεωργικά μηχανήματα,  φορτηγά, υδροφόρες, γερανούς  κτλ, να αναφέρουν τα  εν λόγω μέσα.
3. Παρακαλούμε για την ευρεία δημοσίευση της εν θέματι  προσκλήσεως.
4. Οι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως αναρτήσουν σε Πίνακα Ανακοινώσεων το παρόν έγγραφο για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του κοινού.
5. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

20131115-161657.jpg