ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | Τα θέματα …

dimotiko_antiparouΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί την 10-02-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ  στην αίθουσα  Καλουδά  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων για το Δ΄τρίμηνο οικονομικού  έτους 2013.
2) Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 στο οικονομικό έτος 2014.
3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
4) Ορισμός Επιτροπών μετά από κλήρωση.
5) Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πίστωσης που αφορούν τις μετακινήσεις εκπροσώπων στις εκθέσεις στη Στοκχόλμη και το Μιλάνο.
6) Έγκριση διενέργειας προμηθειών (λειτουργικών δαπανών).
7) Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων.

20131115-161657.jpg