Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την καθημερινότητα

rub_250114
Ζωγραφικό σκίτσο του Μ. Ρουμπάνου από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 25|01|14 με θέμα τις ανεμογεννήτριες στην Πάρο