ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής & Δημοτικού συμβουλίου

dimotiko_antiparou
1) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/01/2014  και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: «Συμπληρωματική Πράξη του τεχνικού προγράμματος έτους 2014».
2) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί την 21-01-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση συμπληρωματικής πράξης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014».
3) Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/01/2014  και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: α) «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014». β) «Τροποποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2014».
4) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την 22-01-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1) «Ψήφιση τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014». 2) «Ψήφιση τροποποίησης Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2014».