Νέο Συμβούλιο Γονέων στην Αντίπαρο

antiparosΚατόπιν της ολοκλήρωσης των εκλογών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αντιπάρου στις 18/12/2013 συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, και αποτελείται από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος: Μαριάνου Γαρουφαλιά, Αντιπρόεδρος: Μαούνη Μαρία, Γραμματέας: Γκουλεμάνη Ελένη, Ταμίας: Κουστουμπέκη Ισαβέλλα, Γραμματέας Β΄: Κρητικού Αικατερίνη, Μέλος: Βάιας Δημήτριος, Μέλος: Σπανοπούλου Μιμόζα.