ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς – Τα θέματα

Konstantinos

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 19.12.2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Συζήτηση για μεταφορά θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς και βελτίωση εγκαταστάσεων.
Θέμα 2: Αλλαγή θέσης στάθμευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό περιοχής Αγ. Νικολάου  κατά τους χειμερινούς μήνες.
Θέμα 3:  Συζήτηση για πραγματοποίηση Πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης.
Θέμα 4: Συζήτηση για προγραμματισμό εκδηλώσεων έτους 2014.