Συνεδρίαση στο ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου

artos_foto_1

Δύο συνεδριάσεις (για τυπικούς λόγους γίνεται ο χωρισμός) θα πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου που θα γίνουν:

α) την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 με θέμα: « Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2014» και στη συνέχεια,
β) την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13.00 με θέματα: 1) «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014», 2) «Έγκριση Στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης) οικ. έτους 2014».