Συνεδρίαση Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου – Τα θέματα

artos_foto_1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΛΤ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (Πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση η μη του Πρακτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού έργου «Επίστρωση με βιομηχανικό   δάπεδο του προβλήτα στην Σιδερένια Παροικίας».
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση η μη του Πρακτικού ανοικτού Διαγωνισμού έργου « Κατασκευή ενιαίας ράμπας στην κεντρική προβλήτα λιμένος Παροικίας και τοποθέτηση προσκρουστήρων».
ΘΕΜΑ 3: Ορισμός Δικηγόρου για εκδίκαση υπόθεσης του Δ.Λ.Τ. ενώπιων του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΘΕΜΑ 4: Αίτηση Σαρούκου Κων/νου.