Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου | Τα θέματα

 

paros_problita1

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ: Έγκριση Στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης) οικ. έτους 2014