ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου – Τα θέματα

antiparos

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί στις 09|12|13 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ στην αίθουσα ΚΑΛΟΥΔΑ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Σύναψη σύμβασης Δ. Αντιπάρου και της εταιρείας Ε.ΠΑΤΕΛΗ-Μ.ΣΠΑΝΟΥ Ο.Ε. για τα οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ).
2) Αίτημα της κας WILL KAY  (PAROS DANCE SCHOOL) για παραχώρηση αίθουσας Καλουδά.
3) Προέγκριση άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4) Μετακινήσεις Δημάρχου και Συμβούλου Δημάρχου.
5) Κατανομή επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Αντιπάρου για λειτουργικές ανάγκες σχολείων σε εκτέλεση της υπ αριθ. 46701/2013 χρηματικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών.
6) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια δομικών υλικών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7) Προγραμματισμός συμμετοχής σε τουριστικές εκθέσεις για το 2014.

20131115-161657.jpg