ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

 

rub_231113

Από την εφημερίδα “Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου” της 23|11|13