ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς – Τα θέματα

dim_simboulioΣΤΟ Δημοτικό κατάστημα Δήμου Πάρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29.11.2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Τοποθέτηση πλαστικών διαχωριστήρων (κολωνάκια) για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων, περιοχής Λιβαδιών
Θέμα  2: Αίτημα του Συλλόγου Γυναικών ΑΡΗΙΣ για παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου (αίθουσας) για τη στέγαση του Συλλόγου και για τη διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες
Θέμα 3: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
Θέμα 4: Αιτήσεις καταστημάτων για χορήγηση άδειας παράτασης χρήσης  μουσικών οργάνων.

20131115-161657.jpg