ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου – Τα θέματα

antiparos

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/11/2013 και ώρα 13:00,στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για το έργο «Διαμόρφωση θέσης έδρασης μονάδας παραγωγής πόσιμου νερού στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος»
2) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για το έργο «Μικροκατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος στη θέση Αγία Μαρίνα και Νεκροταφείο.
3) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεσης για την υπηρεσία, «Σύνταξη φακέλου για νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2971/2001»
4)  Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεσης  για την υπηρεσία, «Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης και εναλλακτικών μορφών ενέργειας Δήμου Αντιπάρου».
5) Έγκριση δαπάνης, ψήφιση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση τεχνικής περιγραφής και ανάθεση των μελετών για το έργο « Αποκατάσταση και αναστύλωση του Λατρευτικού Οικοδομήματος  Ναού του Απόλλωνα και τελετουργικού εστιατορίου στη θέση Μάνδρα νήσου Δεσποτικού Δήμου Αντιπάρου και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου»
6)Διάθεση πίστωσης, επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού, ως τρόπου ανάθεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού( άρθρο 3 και άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ)
7) Διάθεση πίστωσης, επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού, ως τρόπου ανάθεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης  για την προμήθειαΔομικών υλικών για τα δημοτικά  έργα ( άρθρο 3 και άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ).

20131111-154840.jpg