ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

 

rub_091113Από την εφημερίδα “Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου” της 9|11|13