ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ο Μ. Ρουμπάνος σχολιάζει την επικαιρότητα

 

rub_021113
Από την εφημερίδα “Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου” της 2|11|13