ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

dim_simboulio
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 20/11/2013 και ώρα 18.00΄στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1: Απολογισμός δράσης Τουριστικής Επιτροπής έτους 2013 & έγκριση προγραμματισμού 2014.
ΘΕΜΑ 2: Επείγουσες εργασίες μέτρων προστασίας αιθουσών παλαιάς πτέρυγας Γυμνασίου Παροικίας.
ΘΕΜΑ 3: Προαιρετική εισφορά στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και αλληλεγγύης.
ΘΕΜΑ 4: Ανάληψη υποχρέωσης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης καθώς και απόδοση στη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου της χρηματοδότησης του ΥΠΕΣΑΗΔ από τους Κ.Α.Π. έτους 2013 για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίου αφαλάτωσης.
ΘΕΜΑ 5: Αίτημα Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου για παραχώρηση χρήσης χώρου.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2013.
ΘΕΜΑ 7: Δέσμευση πιστώσεων και ανάληψη υποχρεώσεων.
ΘΕΜΑ 8: Καθορισμός θέσεων & τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε κατόχους αδειών υπαίθριου εμπορίου με στατική δραστηριότητα παραγωγών αγροτικών προϊόντων & έργων τέχνης.
ΘΕΜΑ 9: Αντικατάσταση Σωτηρίου Καστρουνή σε επιτροπές Δήμου Πάρου & Νομικών Προσώπων του.
ΘΕΜΑ 10: Αποδοχή & έγκριση φακέλου μελέτης «Ανανέωση Περιβαλλοντικών Όρων Μαρίνας Νάουσας».
ΘΕΜΑ 11: Αίτημα Μαρίας Μίχα – Μπεκιάρη.
ΘΕΜΑ 12: Αποδοχή δωρεάς ρυμοτομούμενων τμημάτων στη θέση «Καβαλαρικό» στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας Πάρου.

20131115-161657.jpg