Λιμεναρχείο Πάρου | Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό

limenarxeio_parou_tabela

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Πάρου δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση τοπικού πραγματογνώμονα. Ακολουθούν οι προδιαγραφές για τα προσόντα των ενδιαφερόμενων, καθώς και η αναφορά της σχετικής νομοθεσίας:

1) – Στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεως Πλοίων Πάρου (Τ.Κ.Ε.Π./ΠΑΡΟΥ), η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσεων από προσοντούχους, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα επιθεωρητών με ειδικότητα Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κατωτέρω σχετικής.
2) – Σας γνωρίζουμε ότι οι εκ των ανωτέρω διπλωματούχοι μηχανικοί πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).
3) –  Διευκρινίζεται ότι δύναται να προσληφθούν περισσότερα του ενός ατόμων ανά ειδικότητα.
4) – Τάσσεται προθεσμία υποβολής, από τους ενδιαφερόμενους, των σχετικών βιογραφικών έως την 31-01-2014.
5) – Η Υπηρεσία μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΣΧΕΤ: α. Π.Δ. 345/19-12-2000 (ΦΕΚ 298Α-29-12-2000) ‘’Διατάξεις που αφορούν στα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων’’, όπως τροποποιήθηκε με τις Διατάξεις  του Π.Δ. 317/14-09-2001 (ΦΕΚ 212Α/25-09-2001) ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 345/2000’’.
β. Νόμος 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α/29-04-2013) Αρθρο 14.

20131115-161657.jpg