Για το ωράριο καταστημάτων …


orario_foto

ΠΡΟΒΛΗΜΑ αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί με την τήρηση του ωραρίου ο Εμπορικός Σύλλογος Πάρου, διότι υπάρχουν παράπονα ότι καταστρατηγείται. Σε ανκοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει σχετικά:

«Aγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλούμε όπως τηρείτε το χειμερινό ωράριο που έχει ισχύ από 15/10 για τα εμπορικά και από 01/11 για τα καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με ενημέρωση του συλλόγου που εστάλη στις 30/9/2013. Μετά από παράπονα συναδέλφων για την μη τήρηση του ωραρίου, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου έστειλε ενημέρωση στους Αστυνομικούς Σταθμούς Πάρου -Αντιπάρου για την παρέμβαση τους, σε περίπτωση που δεν τηρείται το ωράριο»