ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

antiparos

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18/11/2013  και ώρα 13:00, στο δημοτικό κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων δημοπρασίας και Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου Αντιπάρου»