Διμερής συμφωνία Πάρου – Σχολής Περούτζια

 

petropoulos_foto

(Φωτογραφία: Από αριστερά, ο Β. Πετρόπουλος από την τελευταία αποστολή στην Ιταλία)
ΣΤΗΝ Περούτζια 6 Νοεμβρίου 2013, μεταξύ του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος Καλών Τεχνών «Pietro Vannucci» που εκπροσωπήθηκε από τον διευθυντή του καθηγητή Paolo Belardi και του Ιταλικού Προξενικού Γραφείου Πάρου που εκπροσωπήθηκε από τον Β. Πετρόπουλο (προξενικό πράκτορα επί τιμή και δημοτικό σύμβουλο Πάρου) και τον υπεύθυνο λειτουργίας Ι. Σκιαδά, υπογράφηκε συμφωνία για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία που θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Ιταλίας και στην Πάρο…


Σκοπός της συμφωνίας είναι τα δύο μέρη να αναπτύξουν από κοινού προγράμματα μελέτης και συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η συμμετοχή των μαθητών των περιοχών των δύο χωρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και στις διάφορες πρωτοβουλίες που θα προταθούν για δραστηριότητες στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού που σχετίζονται με το αντικείμενο της σχολής. Θα σχεδιαστούν προγράμματα που θα απευθύνονται σε φοιτητές αλλά και σε Ιταλούς και Έλληνες πολίτες κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται για την προώθηση της ιταλικής και της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού των δύο χωρών.
Η συμφωνία αποτελεί συνέχεια του τελευταίου ταξιδιού που έκανε αποστολή του προξενείου της Πάρου στην Ιταλία για να προβληθούν οι ανασκαφές του Δεσποτικού.

20131111-154840.jpg